Sociaal ombudsvrouw

Bij de gemeente Smallingerland is Irma van Beek sociaal ombudsvrouw. De sociaal ombudsvrouw is onafhankelijk en onpartijdig en komt op voor de belangen van inwoners als het gaat over zorg en ondersteuning bij wonen, leven en werken.

Wat doet de ombudsvrouw

De sociaal ombudsvrouw helpt u met het oplossen van problemen in het sociaal domein en alles wat daarmee samenhangt. De ombudsvrouw kijkt ook of er misschien structurele problemen, knelpunten en misstanden binnen de gemeente zijn. Ze brengt twee keer per jaar verslag uit aan de gemeenteraad. Op basis van haar adviezen kan de gemeente daarna acties ondernemen om de inwoners nog beter van dienst te zijn.

Vertrouwelijk en gratis

U kunt vertrouwelijk en gratis contact met de ombudsvrouw opnemen. Zij luistert naar u en kan voor u bemiddelen op het gebied van bijvoorbeeld de uitvoering van de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet. De ombudsvrouw denkt met u mee om, en herstelt indien nodig de relatie met de gemeente. Verder verwijst en ondersteunt ze bij het oplossen van het vraagstuk. U kunt ook bij haar terecht met ervaringen of situaties die juist goed gaan en waar u erg tevreden over bent. 

Contact

Op werkdagen is de sociaal ombudsvrouw telefonisch bereikbaar op 06 53 80 08 11 en via sociaalombudsvrouw@smallingerland.nl.
Als het nodig is komt ze bij u thuis langs om uw verhaal te horen.

De sociaal ombudsvrouw geeft ook lezingen of presentaties over het werk als sociaal ombudsvrouw. Bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst van een ouderenorganisatie, dorpsbelangen. 

Ombudsvrouw Irma van Beek