Wetten en lokale regels

De verordeningen en beleidsregels van de gemeente Smallingerland bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.

Lokale wet- en regelgeving (Overheid.nl)

Handig om te weten

  • Een verordening zoals de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of de Subsidieverordening is een regel die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast
  • In een beleidsregel staat hoe het college van Burgemeester en Wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wettelijk voorschrift, maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden