Pand- en perceelinformatie

Wanneer u een huis of een stuk grond koopt, zijn verschillende gegevens belangrijk. Denk aan informatie over het bestemmingsplan, bodemgegevens of gegevens over de onderhoudstoestand.

Bestemmingsplaninformatie

Informatie over bestemmingsplannen staat op onze website. Klik daar op de roze button 'Bekijk bestemmingsplannen' en zoek het bestemmingplan. Bij 'planstatus' ziet u of het bestemmingsplan is 'vastgesteld' of dat het een 'ontwerp' of 'voorontwerp' is. Planologische gegevens staan ook op de landelijke website van Ruimtelijke plannen.

Beperkingen

Vraag via de website van het Kadaster op of er publiekrechtelijke beperkingen zijn voor een pand of stuk grond. Voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen voor een pand of stuk grond zijn:

  • een verbod om te verbouwen;
  • een kapverbod;
  • (bouw)voorschriften;
  • een verbod om in een pand te wonen; 
  • milieu- en veiligheidsvoorschriften.

Bodeminformatie

Bodemgegevens krijgt u gratis via het landelijke Bodemloket en de Bodematlas van de provincie Fryslân.
Deze informatie kunt u ook bij ons opvragen. De kosten: € 58,10 per perceel. Deze informatie ontvangt u binnen 3 werkdagen.

Bodeminformatie aanvragen

Deze bodeminformatie krijgt u van ons:

  • Welke (historische) bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten er bekend zijn op de locatie
  • Welke resultaten er van eerdere bodemonderzoeken zijn op de locatie en of daarbij verontreinigingen zijn aangetoond
  • Of er dempingen/ophooglagen bekend zijn op de locatie
  • Of er ondergrondse tanks op de locatie zijn (geweest)
  • In welke kwaliteitszones de locatie volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Smallingerland valt

NB Misschien gelden niet alle punten voor het huis of stuk grond waarvoor u bodeminformatie aanvroeg.