Visie en programma centrum Drachten

Steeds meer stadscentra veranderen van een functioneel koopcentrum naar een centrale plek in de gemeente waar het aangenaam vertoeven is. Dit komt onder andere door de groeiende behoefte naar woonruimte in het centrum en de ontwikkelingen in de detailhandel met de opkomst van internetverkopen. In Drachten is dat niet anders. In opdracht van het college is daarom de Visie en het programma centrum Drachten opgesteld. 

Download centrumvisie met programma (pdf)

Download uitkomsten enquête over centrum Drachten (pdf)

Totstandkoming visie en programma 

De Visie en programma centrum Drachten kwam tot stand met inbreng van diverse betrokkenen uit het centrum, waaronder vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging Ha&Ie, de horeca, de cultuur, vastgoed én gemeente Smallingerland. Begin 2022 konden belangstellenden tijdens de webinar 'Toekomst centrum Drachten' vragen stellen en input aandragen voor de plannen. Ook is er een brede enquête gehouden via smallingerland.nl om de mening van belangstellenden te achterhalen. Dit alles leverde een waardevolle inbreng voor de visie. 

Centrumvisie vastgesteld

In augustus 2022 is de Centrumvisie vastgesteld. Bij die visie hoort een uitvoeringsprogramma. Dit zijn een aantal projecten in het centrum, waaronder de herinrichting van het Raadhuisplein.