Oudega aan het water

Hier vindt u informatie over het project Oudega aan het water.

Oudega aan het water

Het project Oudega aan het water is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM). Doel is om Drachten aan te sluiten op de Friese Meren en Drachten te ontwikkelen als poort naar de Friese Meren. Hierin werkt de gemeente Smallingerland samen met de Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Door de ontwikkelingen rondom het havengebied en het meer in Oudega wordt de recreatieve- en economische meerwaarde van het dorp versterkt.

Het project Oudega is verdeeld in drie deelprojecten:

  • Zuivelfabriekterrein 
  • Waterfront
  • Het Meer bij Oudega

Zuivelfabriekterrein

Hier stond voorheen de zuivelfabriek. Deze is gesloopt en de bodem is gesaneerd. Er is een masterplan gemaakt, waarin de nieuwe ontwikkeling wordt beschreven. Er wordt nu een appartementsgebouw gemaakt en een dorpsplein. De appartementen zijn allemaal verkocht.

appartementen oudega

Waterfront

Om de haven op te knappen en geschikt te maken voor passanten, meer water te maken en wonen en recreatie toe te voegen, is er een masterplan gemaakt. Dit is al voor een groot deel uitgevoerd.

waterfront masterplan afbeelding

Het Meer bij Oudega

Dit onderdeel betreft de realisatie van een meer bij Oudega van bijna 50 ha water, met eilanden, aanlegplekken, een hondenstrandje en een fietswandelroute.

Meer bij Oudega afbeelding

Het ontwerp voor het Meer en klaar en momenteel wordt gewerkt aan het doorlopen van de diverse benodigde procedures.

Nieuws

De voortgang van het project Oudega aan het water kunt u teruglezen in onze nieuwsbrieven:

Contactpersonen

Voor meer informatie of vragen over het Project Oudega aan het water kunt u contact opnemen met Jacqueline de Booij 06-51234774 of Klaas Hommes 06-15143861.