Oudega aan het water

Hier vindt u informatie over het project Oudega aan het water.

Oudega aan het water

Het project Oudega aan het water is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM). Doel is om Drachten aan te sluiten op de Friese Meren en Drachten te ontwikkelen als poort naar de Friese Meren. Hierin werkt de gemeente Smallingerland samen met de Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Door de ontwikkelingen rondom het havengebied en het meer in Oudega wordt de recreatieve- en economische meerwaarde van het dorp versterkt.

Het project Oudega is verdeeld in drie deelprojecten:

  • Zuivelfabriekterrein 
  • Waterfront
  • Het Meer bij Oudega

Zuivelfabriekterrein

In het hart van het dorp stond tot 2020 de voormalige zuivelfabriek De Hoop. De fabriek is in 2020 gesloopt. Dit was een langgekoesterde wens van het dorp. De fabriek heeft plaatsgemaakt voor een nieuw gebouw met 10 woonappartementen en een bedrijfsruimte. In het najaar van 2023 kunnen de nieuwe bewoners in de appartementen. Het plein voor het appartementengebouw richten we zo in dat het aansluit op de nieuwe haven. We verwachten dat dit medio 2024 afgerond is.

Zuivelfabriekterrein

Waterfront

Voor het havengebied van Oudega is samen met de inwoners en verenigingen in het dorp een masterplan gemaakt. Hierin zijn alle wensen en ideeën vertaald tot een plan hoe het havengebied uitgebreid en verbeterd kan worden. Zoals meer ruimte voor water, een opgeknapte haven en meer ruimte voor passanten en toevoeging van recreatie en wonen. De werkzaamheden zijn bijna afgerond. Zo is er 4,5 hectare water gerealiseerd, de haven opnieuw ingericht, is er ruimte gemaakt voor 5 nieuwe woonarken, 2 recreatiearken, een eiland met zwemstrand, een camperterrein en ruimte voor een horecagelegenheid en 6 huisjes voor verhuur. 

Waterfront

Het Meer bij Oudega

Aan de zuidkant van Oudega moet een nieuw meer van zo’n 45 hectare komen. Dit nieuwe meer maakt de verbinding met het dorp en biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om zeilwedstrijden te organiseren binnen de gemeente Smallingerland. Voor het nieuwe meer is een ontwerp gemaakt met in en om het meer eilanden, aanlegplekken, een fiets-wandelroute, een hondenstrand, een trailerhelling en een uitkijkpunt. In november 2023 bespreekt de gemeenteraad van Smallingerland het nieuwe bestemmingsplan en de Milieueffectrapportage voor het Meer bij Oudega. Wanneer de gemeenteraad hiermee instemt kan in 2024 begonnen worden met de aanleg van het meer. Dit zal naar verwachting 3 jaar duren.

Meer bij Oudega afbeelding

Het ontwerp voor het Meer en klaar en momenteel wordt gewerkt aan het doorlopen van de diverse benodigde procedures.

Samenwerking dorp en overheden

Kenmerkend voor dit project is de samenwerking tussen het dorp en de verschillende overheden. Vanuit de wensen en ambities van het dorp Oudega is vanuit de overheden gekeken naar een vertaling passend binnen de mogelijkheden en het beschikbare budget. Het project wordt gefinancierd door de gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân (vanuit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen) en Wetterskip Fryslân.

Nieuws

De voortgang van het project Oudega aan het water kunt u teruglezen in onze nieuwsbrieven:

Contactpersoon

Voor meer informatie of vragen over het Project Oudega aan het water kunt u contact opnemen met Jacqueline de Booij 06-51234774.