Toekomstplan de Haven

De gemeente Smallingerland is in juli 2023 gestart met Toekomstplan de Haven.

Toekomstplan

Met het toekomstplan wil de gemeente Industrieterrein de Haven en de Tussendiepen economisch aantrekkelijker, mooier, bereikbaarder en duurzamer maken. Bij dit project wordt de gemeente ondersteund door het gespecialiseerde bureau Buck Consultancy International (BCI). BCI heeft aan de hand van onderzoek, interviews, kennis en ervaring een toekomstplan opgesteld.

Presentatie Toekomstplan de Haven

Op dinsdag 14 november presenteerde de gemeente het toekomstplan in de Sluisfabriek in Drachten.