Vliegveld Drachten

Het vliegveld in Drachten is in 1962 aangelegd als airstrip voor Philips. Tegenwoordig wordt het vliegveld gebruikt voor particuliere doeleinden. 

Jarenlang is er onduidelijkheid geweest over de toekomst van het Vliegveld Drachten. De exploitatie van het Vliegveld ligt in handen van Stichting Vliegveld Drachten. Een groot aantal taken werden door de Stichting aan gemeente Smallingerland uitbesteed. Hierdoor was het voor veel partijen onduidelijk wie nu verantwoordelijk was voor een goede exploitatie van het vliegveld. Met als gevolg dat er de afgelopen jaren enig achterstallig onderhoud op het vliegveld is ontstaan. 

Luchtvaartgerelateerde ondernemers

Eind 2020 hebben een aantal luchtvaartgerelateerde ondernemers de handschoen opgepakt en plannen gemaakt om het vliegveld te ontwikkelen. En dat op een manier dat het vliegveld binnen enkele jaren bedrijfseconomisch goed kan renderen zonder jaarlijkse bijdrage van de gemeente. 

Deze ondernemers hebben met hun plannen de gemeenteraad van Smallingerland geïnformeerd. De gemeente heeft op basis van die plannen een toekomstvisie voor het vliegveld ontwikkeld. 

Opdracht

Op 10 mei 2022 heeft de gemeenteraad van Smallingerland het Kader Toekomst Vliegveld Drachten vastgesteld. Besloten is dat het vliegveld in ieder geval open moet blijven en dat er een kwartiermaker wordt aangesteld om te onderzoeken of de plannen van de ondernemers voldoende zekerheid bieden voor een meer zelfstandige ontwikkeling van het vliegveld. Het besturen en exploiteren van het vliegveld moest eveneens onderzocht worden en los komen te staan van gemeente Smallingerland.
Met het Kader Toekomst Vliegveld Drachten dat op 10 mei 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld, beoordeelt Kwartiermaker Erik Lagerweij de toekomstplannen voor het vliegveld. 

Procedure politieke besluitvorming

De kwartiermaker heeft het Eindverslag Vliegveld Drachten inmiddels af. Deze kunt u hier lezen. De gemeenteraad neemt aan de hand van dit eindverslag een besluit over de toekomst van het vliegveld. 

Klachten 

Heeft u klachten over het starten of landen van vliegtuigen? Dan kunt u een klacht indienen bij de Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO). 

Dit kan telefonisch of per e-mail.  

  • Telefonisch tijdens kantooruren op het algemene telefoonnummer 0566 75 03 00
  • Telefonisch buiten kantooruren op via het milieualarmnummer op 058 212 24 22
  • Per e-mail via info@fumo.nl onder vermelding van uw klacht, het tijdstip wanneer de overlast is ervaren en uw naam en telefoonnummer. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Dan kunt u ons dit via gemeente@smallingerland.nl laten weten.