Vrijburgh 2

We bouwen met Vrijburgh 2 aan een aantrekkelijke, kindvriendelijke wijk met groen en water en ongeveer 150 woningen. Duurzaamheid, groen, water en ruimte staan hier centraal. De ontwikkeling van Vrijburgh 2 is een belangrijke stap uit de gemeentelijke Woonvisie 2020-2025.

Nieuws

Wat wordt waar gebouwd?

Bekijk de kaart hieronder voor meer informatie over alle kavels en verkoop. Ieder bouwdeel heeft een eigen kleur. Klik hierop voor meer informatie. Ook kunt u doorklikken voor de betreffende verkoopsites van de aannemers/projectontwikkelaars. Dat zijn boterbloemdrachten.nl en weegbree-drachten.nl
 

Of bekijk de kavelkaart via deze link.

Boterbloem

Kuin BV bouwt, samen met projectontwikkelaar Blue Banner totaal 28 woningen. Er komen 8 vrijstaande woningen en 20 half vrijstaande woningen. Hiervan hebben 4 woningen een slaapkamer en badkamer op de begane grond. De woningen staan op een grote kavel en hebben een gunstige tuinligging. De eerste fase van 14 woningen startte in oktober 2023. De tweede fase van 10 woningen begint in april 2024. De verwachting is dat de eerste woningen begin 2025 klaar zijn. Zie ook boterbloemdrachten.nl

Boterbloem (midden)

Bouwbedrijf lont bouwt 20 sociale huurwoningen voor één of twee persoonshuishouden in opdracht van Woningbouwvereniging Accolade. De woningen zijn energiezuinig, hebben één laag en een kap en vallen onder de huurtoeslaggrens. Lont is in maart 2024 gestart met de werkzaamheden en de bouw is klaar in september 2024.  Zie ook boterbloemdrachten.nl

Weegbree

Bouwbedrijf Heijmans bouwt 49 koopwoningen aan de Weegbree. Er is nog geen startdatum voor de bouwwerkzaamheden bekend. Dit is afhankelijk van de verkoop van de woningen. Zie ook weebgree-drachten.nl

Pinksterbloem

De ontwikkeling van locatie Pinksterbloem is nog in voorbereiding. Naar verwachting zal de ontwikkeling van dit deel in de loop van 2024 worden aanbesteedt.

Vrije kavels gemeente Smallingerland

Wilt u zelf een woning (laten) bouwen in Vrijburgh 2? Dan kan. Gemeente Smallingerland verkoopt ook een aantal kavels voor particuliere bouw binnen Vrijburgh 2. Bekijk in de kaart hierboven welke kavels nog beschikbaar zijn. In het bestemmingsplan Vrijburgh 2 staat geschreven waaraan uw bouwplan moet voldoen. In de Beeldrichtlijnen (pdf, 2MB) van Vrijburgh 2 staan richtlijnen om het landschap en bouw van de huizen, het landschap en inrichting van de openbare ruimte mooi op elkaar af te stemmen. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor uw woning dan toetsen we of uw bouwplan aan de beeldrichtlijnen voldoet. Een omgevingsvergunning regelt u via het omgevingsloket.

  • Weegbree: verkoop 4 kavels in de vrije sector voor particuliere bouw.
  • Boterbloem: 8 kavels voor particuliere bouw.

Openbaar gebied

We zorgen bij de inrichting van de omgeving van Vrijburgh 2 voor voldoende en aantrekkelijk groen en water. Om fijn te leven, te ontmoeten, te spelen en ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Nadat alle woningen zijn gebouwd maken we het openbaar gebied klaar. We leggen dan de definitieve straten, voetpaden en parkeerplekken aan. Ook planten we dan het groen. De uiteindelijke situatie is op de woonrijptekening en bijbehorende profielen aangegeven. In de Woonrijptekening (pdf, 2MB) en Woonrijpprofielen (pdf 538kB) ziet u hoe het openbare gebied er definitief uit komt te zien.

Groen en natuur

U kunt zelf ook bijdragen aan groen en natuur door hier rekening mee te houden tijdens de bouw van uw huis en de aanleg van uw tuin. Op www.duurzaamsmallingerland.nl vindt u veel informatie, gratis hulp en tips om uw huis en tuin duurzaam en groen te bouwen. En met de Checklist Groen Bouwen kan iedere bouwonderneming, architect of projectontwikkelaar zijn projecten en ontwerpen natuurvriendelijker maken.

Ons volgen?

Wij willen u zo goed mogelijk op de hoogte houden over de bouwwerkzaamheden van Vrijburgh 2. Dat doen we met onze nieuwsberichten op de website, nieuwsbrieven, op Facebook en op Instagram.

De wijk Vrijburgh heeft een wijkraad en een wijkvereniging. Meer informatie vindt u op de website van Wijk Vrijburgh Drachten.

Contact

Gemeente Smallingerland
Gauke Boelensstraat 2
9203 RM Drachten 

Telefoonnummer: 0512 581 234 op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur
E-mailadres: gemeente@smallingerland.nl