Verkennen initiatief fysieke leefomgeving

Heeft u (ver)bouwplannen? Wilt u slopen, een boom kappen of uw bedrijf veranderen? Of wilt u uw pand anders gebruiken dan eerder was bedoeld? Met een omgevingsvergunning regelt u dat in een keer.

Verzoek verkennen initiatief

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost tijd en geld. U kunt eerst een verzoek verkennen initiatief bij de gemeente aanvragen, bijvoorbeeld als u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft, een functie van een pand wilt wijzigen of een plan heeft dat niet binnen het bestemmingsplan past. Na een behandeling van uw verzoek weet u welke vergunningen u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft.

Gratis advies

Een verzoek verkennen initiatief is gratis. Doe dit voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. U krijgt een binnen 6 weken een reactie. Afhankelijk van de complexiteit van het plan kan uw verzoek meer tijd in beslag nemen.

Verzoek verkennen initiatief

Niet nodig bij kleinere bouwplannen

Bij kleinere bouwplannen is het meestal niet nodig om eerst een verzoek verkennen initiatief in te dienen. Bijvoorbeeld voor dakkapellen, aan- en uitbouwen of andere kleinere activiteiten zoals het kappen van een boom, aanbrengen van een reclame of aanleggen van een inrit. U kunt via het omgevingsloket de vergunningcheck doorlopen om te checken of u een vergunning nodig heeft.

Principeverzoek

Heeft u een idee dat niet past binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Dat doet u bijvoorbeeld als u een kantoorpand wil veranderen in appartementen, een woning wil bouwen op een plek zonder woonbestemming, of als u uw bedrijf (fors) wil uitbreiden.