Welstand

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een verzoek verkennen initiatief heeft ingediend, dan vragen we de welstandscommissie om advies. 

Agenda welstandsvergadering

Op donderdag 23 mei wordt in het gemeentehuis een openbare vergadering van de welstandscommissie gehouden. De vergadering begint om 09:30 u. Tijdens deze vergadering worden de volgende bouwplannen behandeld:

Welstand- en reclamenota

  • Zuiderhogeweg 53 Drachten, het plaatsen van een dakkapel
  • Blauwverversregel 1 Drachten, het uitbreiden van de erkers
  • De Meerpaal 9 Drachten, bouw van opslagsilo's
  • Biskopswei 1 De Wilgen, herstel brandschade
  • Kraenlanswei 1, De Veenhoop, het plaatsen van zonnepanelen
  • Sportlaan 8a Drachten, bouwen van overkappingen met zonnepanelen
  • Compagnonsplein 1a Drachten, vernieuwen buitengevels
  • Boterbloem 4 Drachten, de bouw van een nieuwe woning
  • De Warren, Drachten (Drachten, C, 11199) Drachten, de bouw van 4 woningen
  • Kavel 3, Houtigehage west Houtigehage, de bouw van een woning

De welstand- en reclamenota kunt u bekijken in de Planviewer.