Welstand

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een voorlopige beoordeling voor een bouwplan of reclame-uiting heeft ingediend, dan wordt dit beoordeeld door de welstandscommissie. De welstandscommissie bekijkt of de plannen passen binnen de welstandseisen van de gemeente. De welstandscommissie van de gemeente Smallingerland komt eens in de 14 dagen bij elkaar. De welstand- en reclamenota kunt u bekijken in de Planviewer.

Bekijk de Agenda Welstandscommissie

Geen lokale welstandsvergaderingen

Door de coronamaatregelen zijn er geen lokale welstandsvergaderingen. Om toch binnen de termijn te adviseren, worden de plannen doorgestuurd naar Leeuwarden. U kunt hier helaas niet bij zijn.