Welstand

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een voorlopige beoordeling voor een bouwplan of reclame-uiting heeft ingediend, dan wordt dit beoordeeld door de welstandscommissie. De welstandscommissie bekijkt of de plannen passen binnen de welstandseisen van de gemeente. De welstandscommissie van de gemeente Smallingerland komt eens in de 14 dagen bij elkaar. 

Agenda welstandsvergadering

Op 20 november 2023 wordt in het gemeentehuis een openbare vergadering van de welstandscommissie gehouden. De vergadering begint om 09:30 u. Tijdens deze vergadering worden de volgende bouwplannen behandeld:

 • Gauke Boelensstraat 121, 9203RL Drachten, het plaatsen van tuinpalen voor leilinden
 • Weegbree kavel 36 in Drachten, de bouw van een woning
 • Boerestreek 3, 9211TV Kortehemmen, het vervangen van de woning
 • Kraenlânswei 1, 9215VZ De Veenhoop, het vervangen van dakplaten en het plaatsen van zonnepanelen (monument)
 • Tussendiepen 25, 9206AA Drachten, het vervangen van het kantoor en het plaatsen van reclame
 • Drachten, A, 15549 (Weegbree 30), de bouw van een woning
 • Zeppelinlaan (DTN02 B 9339) Drachten, realiseren kantoorpand, warehouse, expeditie, hekwerk en plaatsen handelsreclame
 • Eikesingel 6, 9203NX Drachten, het wijzigen van de pui-indeling
 • Stuurboord (naarst perceel 14887) Drachten, de uitbreiding van het silopark
 • De Brêge, Drachtstercompagnie ((Drachten, B, 9529, kavel 2), de bouw van een woning
 • Tuskenwegen 23 9218RA Opeinde, de uitbreiding van de woning
 • Suderleijen 4, 9218VG Opeinde, strijdig gebruik voor de aanbouw van een jongveestal en renovatie stal
   

Welstand- en reclamenota

De welstand- en reclamenota kunt u bekijken in de Planviewer.