Welstand

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een voorlopige beoordeling voor een bouwplan of reclame-uiting heeft ingediend, dan wordt dit beoordeeld door de welstandscommissie. De welstandscommissie bekijkt of de plannen passen binnen de welstandseisen van de gemeente. De welstandscommissie van de gemeente Smallingerland komt eens in de 14 dagen bij elkaar. 

Agenda welstandsvergadering

Bekijk de Agenda Welstandscommissie.

De welstand- en reclamenota kunt u bekijken in de Planviewer.