Funderingsschade melden

Woont u in het Friese veenweidegebied? En heeft u het vermoeden dat u funderingsschade heeft?

Maak dan een melding bij het Funderingsloket Fryslân

Funderingsloket

Bij het funderingsloket kunt u terecht:

  • als u vermoedt dat uw woning funderingsschade heeft;
  • met vragen over onderzoek of aanpak van funderingsschade.

Bij het Funderingsloket Fryslân kunt u een melding maken van mogelijke funderingsschade aan panden in het Friese veenweidegebied. Een funderingsdeskundige van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) bekijkt uw melding op afstand en voorziet u vervolgens van een reactie. 

Subsidieregeling funderingsonderzoek

Vanaf dinsdag 9 januari 2024 wordt de subsidieregeling funderingsonderzoek opengesteld. Deze subsidie is beschikbaar voor inwoners in het Veenweidegebied. 

Voor wie?

De regeling is beschikbaar voor eigenaar-bewoners van woningen en VvE's met woningen gebouwd voor 1970 in het Veenweidegebied. Weet u niet zeker of uw huis in het veeweidegebied staat? Maak dan gebruik van de postcodechecker. Op de website van het Kadaster kunt u bekijken of uw woning voor 1970 gebouwd is. 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De subsidie vergoedt 80% van de gemaakte onderzoekskosten, tot een maximum van € 4.000 per woning. Maakt u ook gebruik van een kwijtscheldingsregeling van gemeente of waterschap? Dan kunt u 100% van de funderingsonderzoekskosten vergoed krijgen tot een maximum van € 7.500. 

Subsidie aanvragen 

Om de subsidie aan te kunnen vragen, heeft u een ondertekende offerte nodig van een erkend onderzoeksbureau. Op de website van het KCAF is de lijst van erkende bedrijven te vinden. In de subsidieregeling zelf staat welke documenten nog meer aangeleverd moeten worden. 

Aanvragen kan vanaf dinsdag 9 januari 2024 via veenweidefriesland.frl

Achtergrondinformatie

In het veenweidegebied zijn er woningen die met (beginnende) funderingsproblemen kampen. Door bodemdaling en lage grondwaterstanden kunnen funderingspalen deels niet meer onder water staan. Tot 1970 werden woningen vooral op houten palen gebouwd. Als deze niet meer onder water staan, kan er paalrot ontstaan. Hierdoor kan de fundering verzakken. Vaak is dit te merken aan bijvoorbeeld scheuren in muren, verzakte buitenmuren of ramen en deuren die lastig sluiten. Om funderingsproblemen vast te stellen is het raadzaam om funderingsonderzoek uit te laten voeren.

Vragen?

  • Voor vragen over de subsidieregeling kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum van provinsje Fryslân: 058 292 59 25 of provincie@fryslan.frl 
  • Voor vragen over funderingsonderzoek kunt u terecht bij het funderingsloket van het KCAF: 085 30 36 286 of veenweidefryslan@kcaf.nl