Aangifte overlijden

Aangifte van overlijden doet u in de gemeente waar iemand overleden is. Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte. U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen.

Kosten

€ 16,60

Als uitvaartverzorger aangifte doen

Als uitvaartverzorger heeft u nodig:

 • eHerkenning
 • Vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel
 • Burgerservicenummer van de overledene
 • Inloggegevens iDeal (u betaalt direct bij de online aangifte)
 • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U heeft dan ook geen B-envelop nodig.
 • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. Stuur de B-envelop zo snel mogelijk op naar gemeente Smallingerland, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Let op: belangrijk is dat u direct na de online aangifte het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak.
 • Is de begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Dan is een verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie nodig.
 • Is de begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Dan is een verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts nodig.

Als uitvaartverzorger kunt u de aangifte ook digitaal doen:

Digitaal aangifte overlijden doen 

Als nabestaande zelf aangifte doen

U kunt als nabestaande ook zelf aangifte doen van overlijden. Bel dan de gemeente voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Als nabestaande neemt u mee:

 • Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Een doktersverklaring van het overlijden.

Dit moet u weten

 • Zorg dat de aangifte van overlijden wordt gedaan voordat de begrafenis of crematie is.
 • Is iemand in het buitenland overleden? Dit geeft u door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar betrokkene is overleden.
 • Begraven of cremeren van de overledene mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden.
 • Meer informatie over aangeven van overlijden kunt u vinden op Rijksoverheid.nl
 • Bekijk ook de pagina's Begraven en asbestemmingen en Vergunning gedenkteken graf aanvragen.