Een kind erkennen

Krijgt u een kind, maar bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft het kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u als partner uw kind wilt erkennen, maak dan een afspraak om langs te komen in het gemeentehuis. 

Afspraak maken

Kosten

Geen

Benodigdheden

 • Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van u en van de moeder.
 • Zorg dat de moeder aanwezig is bij de erkenning van het kind.
 • Als uw kind ouder is dan 12 jaar, zorg dan dat het kind fysiek aanwezig is bij de erkenning en ook uitdrukkelijk toestemming geeft. Neem daarnaast een geldig paspoort of identiteitsbewijs van het kind mee.

Wettelijk ouderschap

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Dit betekent dat uw kind wederzijds erfrecht krijgt en uw kind uw achternaam kan krijgen. Ook ontstaat er een onderhoudsplicht tussen u en uw kind.

Erkennen voor de geboorte

U kunt het kind ook erkennen tijdens de zwangerschap. Dat heet officieel 'erkenning van de ongeboren vrucht'.

 • Erkennen van een ongeboren kind/vrucht geeft automatisch het ouderlijk gezag over het kind.
 • Kiest u er voor dat het gezag alleen bij moeder ligt, dan moet u samen een verklaring afleggen aan het loket.
 • De moeder moet toestemming geven. Dit moet persoonlijk als er sprake is van naamskeuze, anders kan het schriftelijk.
 • U bent vanaf de geboorte de wettelijke vader of duomoeder.
 • Krijgt het kind de achternaam van de vader? Dan heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. Krijgt u hierna samen nog een kind? Dan krijgt die automatisch dezelfde achternaam als het kindje erkend is.
 • U kunt de achternaam bij de erkenning doorgeven.
 • Kiest u geen achternaam? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.
 • Erkenning vóór de geboorte kan in elke gemeente in Nederland.

Erkennen bij de geboorteaangifte

 • Erkent u het kind bij de aangifte van de geboorte? De moeder moet dan toestemming geven. Dit moet in persoon als er sprake is van naamskeuze, anders kan het schriftelijk. Erkennen vóór de geboorte heeft daarom de voorkeur.
 • Is het uw 2e of volgende kind? Dan moet de moeder toestemming geven. Moeder geeft hierbij ook toestemming voor het gezamenlijk gezag.
 • Kiest u bij de erkenning voor de achternaam van de moeder? Dan moet de moeder toestemming geven. Dit moet in persoon als er sprake is van naamskeuze. Moeder geeft hierbij ook toestemming voor het gezamenlijk gezag.
 • Bent u moeder en wordt uw kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap met een vrouw? Door duomoederschap kunt u samen moeder worden. Neem dan bij de geboorteaangifte een verklaring mee van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Hebt u deze verklaring niet, omdat u gebruik maakt van een bekende donor? Dan kunt u een erkenningsakte laten opmaken. Het is aan te raden om dit vóór de aangifte van de geboorte te doen. Meer informatie over duomoederschap en ouderlijk gezag leest u op rijksoverheid.nl.
 • Erkenning bij aangifte kan alleen in de gemeente waar het kind is geboren.

Erkennen na de geboorteaangifte

 • Heeft een kind geen wettelijke vader? Dan kan het worden erkend. Maar dat kan alleen met toestemming. De erkenner krijgt automatisch het gezag als het kind minderjarig is.
 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder toestemming geven.
 • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten de moeder en het kind toestemming geven. Het kind moet ook meekomen.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan moet alleen het kind toestemming geven. Het kind kiest zelf welke achternaam het krijgt.
 • Erkenning na geboorteaangifte kan in elke gemeente in Nederland.

Voorwaarden voor erkenning

Voor het erkennen van een kind gelden enkele regels:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U hebt toestemming nodig van de moeder.
 • Als het kind 12 jaar of ouder is heeft u toestemming nodig van het kind en de moeder.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is heeft u alleen toestemming van het kind nodig.
 • Als u wettelijk gezien niet mag trouwen met de moeder, bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant bent, dan kunt u een kind niet erkennen.
 • Als er al twee ouders zijn, dan kan u het kind niet meer erkennen. In het geval dat het kind bijvoorbeeld geadopteerd is door de vrouwelijke partner van de moeder, dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.
 • Als u onder curatele staat op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand, dan kunt het kind alleen erkennen met toestemming van de kantonrechter.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit? Afhankelijk van het land van herkomst is hier geen eenduidige richtlijn voor. Neem daarom contact op met de gemeente of een juridisch deskundige om te kijken welk recht op uw situatie van toepassing is. Meestal is ook toestemming van de moeder nodig.

Een buitenlands kind erkennen

Wilt u een buitenlands kind erkennen? Dan is dezelfde situatie van toepassing als in de alinea hierboven. Neem daarom contact op met de gemeente als u een buitenlands kind wilt erkennen. Het erkennen van het kind kan gevolgen hebben voor de nationaliteit van het kind. Dat hangt mede af van de leeftijd van het kind.

Gezag bij erkenning

Heeft u het (ongeboren) kind vóór 1 januari 2023 erkend? Heeft de vader of duomoeder het (ongeboren) kind voor 1 januari 2023 erkend en bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft alleen de moeder automatisch het gezag over het kind (als het geboren is). Zij moet dan wel meerderjarig zijn en niet onder curatele staan.

Nadat het kind erkend (en geboren) is, kunt u eenvoudig het gezamenlijk gezag voor moeder en erkenner aanvragen. U doet dit bij de rechtbank. Als u dit niet doet dan heeft alleen de moeder het gezag.

Erkennen na 1 januari 2023

Erkent u het (ongeboren) kind ná 1 januari 2023? Vanaf 1 januari 2023 wordt gezag meteen bij de erkenning geregeld. Bent u ongehuwd en hebt u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind.

U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt dan vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.