Geboorteaangifte

Geef de geboorte binnen 3 dagen na de dag van geboorte door in de gemeente waar het kind is geboren. Geboorteaangifte kunt u digitaal doen of persoonlijk in het gemeentehuis. Liever persoonlijk doorgeven? Bel de gemeente om een afspraak te maken. 

Digitaal geboorteaangifte doen

Geboorte digitaal doorgeven

U kunt de geboorte digitaal doorgeven als: 

 • uw kind in gemeente Smallingerland geboren is.
 • u bij de geboorte van het kind aanwezig was (familielid, vriend, buur).
 • u vóór de geboorte een akte van erkenning hebt laten opmaken, wanneer de ouders niet getrouwd zijn of geen registratie partnerschap hebben.
 • u inlogt met DigiD.

Aangifte doen op het gemeentehuis

Komt u liever in het gemeentehuis om geboorteaangifte te doen? Bel ons om een afspraak te maken.

Wat heeft u nodig?

 • DigiD.
 • Kopie van de erkenningsakte (indien van toepassing).

Wat neemt u mee?

 • Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Een trouwboekje of een partnerschapsboekje (als u dat heeft).
 • Eventueel het afschrift van de erkenningsakte van uw kind.
 • Heeft u voor de geboorte een akte van naamskeuze laten maken? Neem dan een afschrift van deze akte mee.
 • In geval van ouderschap van hetzelfde geslacht neemt u ook de donorverklaring mee.

Wie kan aangifte doen?

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was.
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren.
 • Het hoofd of een gemachtigde van een instelling waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis.
 • De burgemeester of een door de burgemeester aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.

Aangifte

U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is. Valt 1 van die 3 dagen dat u aangifte wilt doen in een weekend of op een algemeen erkende feestdag? Dan kan de aangifte soms later plaatsvinden.

Achternaam kind

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u voor de geboorte van het eerste kind een akte van naamskeuze laten opmaken.

Kinderbijslag

De kinderbijslag en het Burgerservicenummer (BSN) van het kind hoeft u niet aan te vragen. U krijgt dit automatisch. Heeft u al 1 of meer kinderen? De hoogte van de kinderbijslag wordt dan automatisch aangepast.