Geboorte aangeven

Aangifte van geboorte doet u binnen 3 dagen na de geboortedag. De geboortedag telt niet mee. Als de laatste dag van die 3 dagen op een zaterdag, zondag of een in Nederland erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Digitaal geboorteaangifte doen

Geboorte digitaal doorgeven

U kunt de geboorte digitaal doorgeven als de volgende punten voor u gelden: 

 • Uw kind is in de gemeente Smallingerland geboren.
 • U was bij de geboorte van het kind aanwezig (familielid, vriend, buur).
 • U hebt vóór de geboorte een akte van erkenning laten opmaken, wanneer de ouders niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben.
 • U logt in met DigiD.

Wat heeft u nodig?

 • DigiD
 • Kopie van de erkenningsakte (als dat van toepassing is)

Aangifte doen op het gemeentehuis

Doet u liever geboorteaangifte in het gemeentehuis? Maak een afspraak.

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Een trouwboekje of een partnerschapsboekje (als u dat heeft).
 • Eventueel het afschrift van de erkenningsakte van uw kind.
 • Heeft u voor de geboorte een akte van naamskeuze laten maken? Neem dan een afschrift van deze akte mee.
 • In geval van ouderschap van hetzelfde geslacht neemt u ook de donorverklaring mee.

Wie kan aangifte doen?

 • De vader of moeder van het kind.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was.
 • Een bewoner van het huis waar het kind is geboren.
 • Het hoofd of een gemachtigde van een instelling waar het kind geboren is, bijvoorbeeld ziekenhuis of gevangenis.
 • De burgemeester of een door de burgemeester aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.

Achternaam kind

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Krijgt uw kind niet de naam die u wilt? Dan kunt u voor de geboorte van het eerste kind een akte van naamskeuze laten opmaken.

Kinderbijslag

De kinderbijslag en het Burgerservicenummer (BSN) van het kind hoeft u niet aan te vragen. U krijgt dit automatisch. Heeft u al 1 of meer kinderen? De hoogte van de kinderbijslag wordt dan automatisch aangepast.