Inburgeren

Heeft u een verblijfsvergunning en moet u inburgeren? Komt u in de gemeente Smallingerland wonen? Welkom!

Wij helpen u bij het inburgeren in Smallingerland en bij het vinden van werk of een passend traject. Hieronder leggen wij uit wat u kunt verwachten tijdens uw inburgeringstraject. 

Inburgeren

Hoe uw inburgeringstraject eruit ziet, hangt af van het moment waarop u uw verblijfsvergunning heeft ontvangen. We onderscheiden daarin drie perioden:

1. Heeft u uw verblijfsvergunning vóór 2013 gekregen?

Heeft u vóór 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En heeft u uw inburgeringsexamen nog niet gehaald? Dan krijgt u een brief van de gemeente. In die brief staat wanneer u het inburgeringsexamen moet halen: uw inburgeringstermijn. De gemeente nodigt u uit voor een gesprek. Dat gesprek is verplicht.

2. Heeft u uw verblijfsvergunning tussen 2013 en 2022 gekregen?

Heeft u na 1 januari 2013 uw verblijfsvergunning gekregen? En moet u verplicht inburgeren? Dan krijgt u een brief van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In die brief staat uw startdatum voor de inburgering. U hebt drie jaar de tijd om in te burgeren. Dit noemen we de inburgeringstermijn.

3. Heeft u uw verblijfsvergunning na 1 januari 2022 gekregen?

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente u helpt om zo snel mogelijk in te burgeren.
Meer informatie vindt u ook op de website inburgeren.nl

Informatievideo over inburgeren

Inburgeren voor gezinsmigranten

Bent u naar Nederland gekomen om bij uw partner (of ander familielid) te gaan wonen? Dan bent u een gezinsmigrant. Als gezinsmigrant moet u verplicht inburgeren. U krijgt daarover een brief van de DUO.

Hierna krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor een kennismakingsgesprek. U krijgt dan ook een contactpersoon toegewezen. Met deze contactpersoon stelt u samen een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op. Met de ondertekening van het PIP start de inburgeringstermijn. Meer informatie leest u op de website inburgeren.nl

Informatievideo over gezinsmigranten

Video in andere talen

Naturalisatie

Woont u in de gemeente Smallingerland? En wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Lees meer informatie over Nederlander worden op de website van de IND.

Meer informatie over inburgeren

Inburgeraars die in de gemeente Smallingerland een nieuw leven willen opbouwen, moeten verplicht inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal en cultuur moet leren. En dat u meedoet in de maatschappij.

We leggen graag uit wat u kunt doen en waar u hulp bij krijgt.

Inburgeren, hoe werkt het?

Kennismaken met uw consulent inburgering

Heeft u een verblijfsvergunning? En woont u in de gemeente Smallingerland? Dan begint voor u het inburgeringstraject. De eerste kennismaking met gemeente Smallingerland is in het gemeentehuis in Drachten. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met uw consulent inburgering. Als toekomstige inwoner van gemeente Smallingerland krijgt u informatie over uw inburgeringstraject. 

Intakegesprek

Samen met uw consulent inburgering bekijkt u wat u allemaal kunt. U bespreekt bijvoorbeeld welke opleidingen u hebt gevolgd en wat uw werkervaring is. U maakt ook (digitaal) een toets. Dit noemen we een leerbaarheidstoets. Ook kijkt de consulent hoe goed u Nederlands kunt leren. Daarna kijkt u samen welke route het beste bij u past om in te burgeren.

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP)

In dit plan staan alle afspraken die u met uw consulent maakt over uw inburgeringstraject. Welke leerroute gaat u volgen? Gaat u ook werken? Of gaat u andere activiteiten doen? Uw consulent inburgering begeleidt u tijdens de inburgeringsperiode, gedurende drie jaar. U bespreekt samen de voortgang van de leerdoelen en past die zo nodig aan.

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)

De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) is een verplicht onderdeel van het inburgeringstraject. In meerdere groepsbijeenkomsten krijgt u informatie over de arbeidsmarkt in Nederland. U moet ook 40 uur praktijkervaring doen. Bijvoorbeeld een stage, werkervaringsplek of vrijwilligerswerk.

Participatieverklaring (PVT)

Moest u vanaf 1 oktober 2017 verplicht inburgeren? Dan is de participatieverklaring voor u een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Tijdens twee groepsbijeenkomsten leert u de normen en waarden van de Nederlandse samenleving kennen. Na afloop ontvangt u een participatieverklaring. U zet uw handtekening op deze verklaring. Wanneer u als statushouder en gezinsmigrant in gemeente Smallingerland woont, ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan dit traject. 

Belangrijk: bent u vóór 2022 al begonnen met inburgeren? Dan heeft u één jaar de tijd om de participatieverklaring te halen. Bent u op of na 1 januari 2022 begonnen met inburgeren? Dan heeft u daarvoor drie jaar de tijd.

Meer informatie over de participatieverklaring

Meer informatie

Meer informatie over het inburgeringstraject leest u op de website van Inburgeren.nl

Informatievideo over het intakegesprek

Video in andere talen
Huisvesting

Als u een huis toegewezen krijgt en in onze gemeente komt wonen, ondersteunt Vluchtelingenwerk Nederland u bij alle stappen die hierbij nodig zijn. Bijvoorbeeld bij:

 • het bekijken van het toegewezen huis
 • ondertekenen van de huurovereenkomst
 • inschrijven bij de gemeente in de Basis Registratie Personen
Maatschappelijke begeleiding

Als u in Smallingerland komt wonen, begeleidt Vluchtelingenwerk Nederland u bij allerlei praktische zaken. Bijvoorbeeld bij:

 • inkomen  
 • ziektekostenverzekering  
 • huisarts
 • zorg
 • helpen met de aanschaf van meubels
Inkomen

Om een nieuw leven in Smallingerland op te bouwen is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een eigen inkomen hebt. Vluchtelingenwerk Nederland helpt u bij het aanvragen van een bijstandsuitkering voor uw levensonderhoud.

Financieel ontzorgen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan betaalt de gemeente, via Kredietbank Nederland, de eerste zes maanden voor u de huur, gas, water, elektra en de verplichte zorgverzekering. Zo kunt u zonder financiële zorgen starten met uw inburgeringstraject.

Informatievideo over financieel ontzorgen

Video in andere talen
Onderwijs

Inburgeren betekent vooral ook meedoen in de maatschappij, bijvoorbeeld een opleiding volgen of aan het werk gaan. Een coach helpt u daarbij.
Binnen de nieuwe Wet inburgering zijn er drie routes:

 1. B1-route: u leert de Nederlandse taal op taalniveau B1. Ook combineert u inburgeren met participatie, zoals (vrijwilligers) werk. Stavoor is de organisatie die deze route verzorgd.
 2. Onderwijsroute: deze route is voor jongeren tot 28 jaar. Het is een voltijdstraject van ongeveer 2 jaar. U studeert af op taalniveau B1.
 3. Z-route: in de zelfredzaamheidsroute leert u zelfstandig mee te draaien in de maatschappij. Het is een intensief traject van ongeveer 2 jaar. Als u niet zo goed kunt leren volgt u deze route. Stavoor is de organisatie die deze route gaat begeleiden.

In het Plan Inburgering en participatie (PIP) wordt vastgelegd welke route u volgt.

Diplomawaardering

Heeft u een buitenlands diploma? En wilt u in Nederland werken of studeren? Dan kunt u uw buitenlandse diploma laten waarderen. Een diplomawaardering beschrijft met welk Nederlands diploma u uw buitenlandse diploma kunt vergelijken.

Nederlands leren

Om mee te kunnen doen in de maatschappij is het belangrijk dat u zo goed mogelijk de Nederlandse taal leert. Wilt u extra oefenen met spreken en schrijven? Dan kunt u bijvoorbeeld naar een taalcafé gaan. Een taalcafé is een ontmoetingsplek voor niet-Nederlandstaligen waar u wekelijks met Nederlanders kunt praten. Zo kunt u de taal beter en sneller leren. Bij Maatschappelijke Ondersteuning Smallingerland (M.O.S.) en bibliotheek Drachten kunt u onder andere naar het praathuis om te oefenen met uw Nederlandse taal.

Werk

Heeft u een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering? En bent u op zoek naar werk? Dan kan gemeente Smallingerland u helpen en begeleiden richting betaald werk. 

Ondernemerschap

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Dat kan, ook als u nu een bijstandsuitkering of werkeloosheidsuitkering (WW-uitkering) ontvangt. De gemeente kan helpen bij het opstarten van een bedrijf, met advies, begeleiding en financiële ondersteuning. 

Vrijwilligerswerk

Wilt u vrijwilligerswerk doen? Ook dat is een manier om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen. Bovendien bouwt u zo een netwerk op. In Smallingerland zijn veel mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Kijk voor meer informatie op de website van Maatschappelijke Onderneming Smallingerland.

Contact

Gemeente Smallingerland 
Telefoonnummer: 0512 581 234  
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
E-mailadres: inburgering@smallingerland.nl