Klacht aanbesteding indienen

Hebt u een klacht over een aanbesteding? Neem contact op met de contactpersoon van uw aanbesteding. Bent u niet tevreden over de reactie van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen

Handig om te weten

  • De klacht gaat over een specifieke aanbesteding van gemeente Smallingerland.
  • De klacht is al eerder aan de orde gesteld in de Nota van Inlichtingen.
  • U bent direct belanghebbende bij de aanbesteding.
  • Omschrijf duidelijk wat uw klacht is en doe een voorstel over hoe dit knelpunt verholpen kan worden.
  • Voeg alle relevante aanbestedingsdocumenten (inclusief Nota van Inlichtingen) toe als pdf-bijlage(n).