Bezwaar parkeerboete

Bent u het niet eens met een parkeerboete, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Dit kunt u doen als het kenteken van de auto op uw naam staat of als u door de kentekenhouder bent gemachtigd. 

Wanneer een boete?

Parkeerboetes schrijven wij uit als:

  • u niet of of te weinig parkeergeld heeft betaald op een betaalde parkeerplaats  De hoogte van de boete is €76,70. Bezwaar tegen deze boete kunt u bij ons indienen;
  • uw auto fout geparkeerd staat (€120,- of hoger). Bezwaren tegen deze boetes gaan via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Maak bezwaarbij het CJIB.

Maak digitaal bezwaar

Bezwaar per post

Lukt het niet om digitaal bezwaar te maken? Print dan het bezwaarformulier, vul het formulier in en voeg bij het bezwaar een kopie van de boete en eventueel een kopie van uw gekochte parkeerkaart. Dien uw bezwaar binnen 6 weken in en stuur deze naar ons postadres.