Eikenprocessierups

Eikenprocessierupsen zitten in mei en juni in eikenbomen. In juli of augustus ontpopt de eikenprocessierups tot een nachtvlinder. De lege nesten blijven hangen. De brandhaartjes in het nest kunnen jaren later nog voor klachten zorgen. Ziet u nesten of rupsen in gemeentebomen? Meld dit bij de gemeente.

Melden eikenprocessierups

Aanpak

De gemeente bestrijdt de eikenprocessierupsen op plekken waar veel mensen komen. Het streven is om nesten in gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom te verwijderen. Buiten de bebouwde kom geldt dat voor de nesten in bomen langs veelgebruikte fietsroutes en drukbezochte locaties. In minder drukbezochte gebieden waarschuwen we u door middel van de linten voor de nesten. 

Werkwijze

 • De buitenmedewerkers van de gemeente sporen de nesten en rupsen op
 • Bomen met nesten voorzien we van een lint
 • Gespecialiseerde bedrijven gaan langs de gemarkeerde locaties om de rupsen en nesten weg te zuigen. Eind mei, begin juni starten deze werkzaamheden en duren tot september

Als u een nest heeft gevonden

 • Kom niet in de buurt van een boom waar de eikenprocessierups is aangetroffen. Blijf, zeker bij wind, op voldoende afstand
 • Treft u de eikenprocessierupsen aan in gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom, langs een wandel- en fietsroute buiten de bebouwde kom of direct nabij uw woonerf? Geef dit door aan de gemeente
 • Onze collega's van de buitendienst gaan langs bij de gemelde locaties
 • Betreft het de eikenprocessierups en staat de boom op gemeentelijke grond dan zorgen we voor ruiming. Bij een hoge plaagdruk kan het enige weken duren voordat de rupsen zijn verwijderd
 • Als blijkt dat het om een andere soort rups gaat, krijgt de melder daarvan bericht

Nesten in bomen particulieren

 • Bij bomen in privé eigendom is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de maatregelen tegen overlast
 • Wij adviseren om niet zelf te bestrijden maar een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Onjuiste bestrijding kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten door verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen of contact met de brandharen. Ook kan de overlast verergeren wanneer de nesten worden weggebrand
 • De kosten van het opruimen zijn in dit geval voor eigen rekening

Overlast voor mens en dier

Mensen die in aanraking komen met de zogenoemde 'brandharen' van de rups kunnen gezondheidsklachten krijgen zoals jeuk, rode of geïrriteerde ogen, huiduitslag of luchtwegklachten. Ook voor dieren zijn er gezondheidsrisico’s. Vee kan hinder ondervinden na het grazen onder de aangetaste bomen of wanneer dit gras als hooi wordt gevoerd. Honden en andere huisdieren kunnen door het happen in afgevallen rupsennesten ernstig letsel aan het mondslijmvlies krijgen. 

Meer informatie