Eenmalig festiviteit melden

Heeft u een bedrijf dat onder de Wet milieubeheer valt, zoals horeca, sportkantine of bedrijfspand? En wilt u een feest of activiteit organiseren waarbij meer geluid wordt gemaakt dan is toegestaan op grond van het Activiteitenbesluit? Heeft u een sportactiviteit waarbij u de verlichting langer aan wil houden? Dan moet u dit melden bij de gemeente.  Officieel heet dit een 'incidentele festiviteit' melden.

Incidentele festiviteit melden

Handig om te weten

  • U kunt voor maximaal 12 dagen per jaar een evenement melden waarbij u meer geluid kunt maken dan normaal en/of de verlichting langer kunt aanhouden.
  • Bij evenementen mag u meer geluid maken dan normaal. In de APV (artikel 4:3) staat hoeveel geluid u maximaal mag maken. Op vrijdagavond of zaterdagavond mag u bijvoorbeeld langer meer geluid maken dan op andere avonden.
  • De ene muzieksoort is luider dan de andere. Ook is de ene muzieksoort op grotere afstand te horen dan een andere muzieksoort. We willen weten wat voor soort muziek er is bij uw evenement. Bijvoorbeeld house, jazz, pop, beat of nederpop.
  • Om overlast te beperken moet u het geluid dat buiten hoorbaar is zoveel mogelijk beperken. Maatregelen daarvoor zijn bijvoorbeeld deuren gesloten houden, het houden van toezicht en een ingeregelde installatie.
  • Voor bepaalde evenementen heeft u ook een vergunning nodig op grond van de APV. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de gemeente op telefoonnr. 0512 58 12 34