Melding schade aan schoolgebouwen

Heeft u schade aan of rondom uw schoolgebouw door vandalisme of schade door wind, water of brand? Meld dit dan bij ons. Dit kan digitaal. Maak altijd foto's van de schade. Die kunt u uploaden. Bij vandalisme doet u altijd aangifte bij de politie. U stuurt dan ook een afschrift mee.

Schade melden

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarop staat uw zaaknummer. Dit nummer staat op alle schriftelijke communicatie over uw melding.

Zelf laten herstellen

Voor het herstel van de schade schakelt u zelf een bedrijf in. De aannemer of leverancier stuurt de factuur voor de herstelwerkzaamheden rechtstreeks naar de gemeente. Op de factuur moet het zaaknummer staan. De factuur stuurt de aannemer of leverancier naar:
facturen@smallingerland.nl, ter attentie van Jitske Abels en onder vermelding van routenummer 28003, het zaaknummer en de naam van de school.

Als de factuur klopt en de melding compleet is, betaalt de gemeente de factuur aan de leverancier.

Beoordeling bij schade boven € 6.000

In het schadeformulier vult u het geschatte schadebedrag in. Als de schade hoger is dan € 6.000, komt een medewerker van de gemeente langs om de schade te beoordelen.

Dader vandalisme bekend

Als de dader bekend is en strafrechtelijk vervolgd wordt, meldt u dat altijd bij de gemeente. De gemeente kan dan besluiten om de schade op de dader te verhalen. U kunt hiervoor contact opnemen met Jitske Abels. Haar contactgegevens ziet u onder het kopje Meer informatie.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jitske Abels. Bel naar 0512-581234 of stuur een e-mail naar j.abels@smallingerland.nl.