Meldpunt Goed Verhuurderschap

In de Wet goed verhuurderschap staan regels waar verhuurders zich aan moeten houden. Houden verhuurders zich niet aan deze regels dan kan de huurder dit melden bij de gemeente.  

Wat is goed verhuurderschap

Onder goed verhuurderschap wordt verstaan:

 1. De verhuurder mag niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag u niet intimideren. Dat kan zowel fysiek als schriftelijk zijn.
 3. Een eventuele waarborgsom mag maximaal tweemaal de huurprijs bedragen.
 4. De verhuurder moet de huurovereenkomst schriftelijk vastleggen, waarin opgenomen:
  • de rechten en plichten van de huurder;
  • duidelijke afspraken over een eventuele waarborgsom;
  • contactgegevens van de beheerder;  
  • contactgegevens van het lokale meldpunt problemen met verhuurders;
  • regels over de servicekosten.
 5. Betaalt u servicekosten? Dan moet de verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst hiervan een specificatie verstrekken.  
 6. De verhuurbemiddelaar mag geen dubbele bemiddelingskosten in rekening brengen. Deze kosten zijn voor de verhuurder (de partij die de bemiddelaar inhuurt).
 7. Bent u een arbeidsmigrant? Een huurovereenkomst moet afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst getekend worden.
 8. De verhuurder moet de onder punt 4 genoemde informatie verstrekken in de door u gewenste taal.

Voorwaarden voor melden

U kunt als huurder ongewenst gedrag van de verhuurder melden als:

 • u als woningzoekende van een particuliere huurwoning geconfronteerd wordt met gedrag dat in strijd is met de eerdergenoemde eisen.
 • u een woning huurt van een particuliere verhuurder of verhuurbemiddelaar die zich niet aan de algemene gedragsregels houdt. Een verhuurbemiddelaar is iemand die huurders in contact brengt met particuliere verhuurders.
 • u een buitenlandse werknemer bent met een werk-huurcontract. U werkt en woont dan via bijvoorbeeld een uitzendbureau.

Huurt u een woning bij Accolade, WoonFriesland? Meld de klacht dan bij De Bewonersraad of woningcorporatie zelf.  

Meld ongewenst verhuurderschap

Andere problemen of moeilijkheden melden

Ervaart u problemen of moeilijkheden die nog niet zijn benoemd? Dan kan de gemeente hier niet op handhaven. Andere mogelijkheden voor hulp zijn de Huurcommissie of het Juridisch Loket.

Huurcommissie

De Huurcommissie is een instantie die hulp kan bieden bij huurzaken waar u aan twijfelt: www.huurcommissie.nl. De Huurcommissie is een onpartijdige en onafhankelijke geschillenbeslechter voor huurders en verhuurders. Zij kunnen hulp bieden indien u het niet eens bent over bijvoorbeeld de huurprijs, onderhoud of servicekosten. De Huurcommissie doet een uitspraak aan de hand van wet- en regelgeving en doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

Juridisch Loket

Het Juridisch Loket geeft gratis online juridisch advies over zaken rondom wonen en buren. Heeft u een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan kunnen zij u ook persoonlijk verder helpen. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op wetten.nl of bekijk de video met uitleg.