Verkeersonveilige situatie melden

Als u een verkeersonveilige situatie ziet, dan kunt u hier een melding van maken. Denk aan een onoverzichtelijk kruispunt, lijnen op de weg die slecht te zien zijn of een plaats waar vaak te hard wordt gereden. Wij onderzoeken de situatie en kijken naar een oplossing binnen onze mogelijkheden.

Verkeersonveilige situatie melden

Hieronder vindt u meldingen die we vaak ontvangen, en de antwoorden die we meestal geven op die meldingen.

Te hard rijden

De gemeente kan maatregelen nemen als kan worden aangetoond dat er vaak te hard wordt gereden en dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid. Dat kan door het plaatsen van drempels of het aanpassen van de inrichting van de weg. Dit doet de gemeente echter alleen bij groot onderhoud. Daarom kan in de tussentijd tijdelijk een snelheidsdisplay geplaatst worden. Deze maakt bestuurders bewust van hun snelheid.

Te weinig parkeerplaatsen

De gemeente krijgt vaak verzoeken voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen. De gemeente bepaalt aan de hand van parkeernormen hoeveel parkeerplaatsen ergens moeten komen. De gemeente legt niet zomaar extra parkeerplaatsen aan omdat dat vaak ten koste gaat van het groen in de gemeente.

Er wordt voor mijn uitrit geparkeerd

Als voor uw uitrit of garage wordt geparkeerd door onbekende voertuigen, kan dit voor u erg hinderlijk zijn. Parkeren voor een uitrit of garage is per definitie verboden. Als dit gebeurt valt dit onder foutparkeren, en daar kunnen boetes voor geschreven worden. Regelmatig wordt gevraagd of de gemeente een wit kruis kan plaatsen, maar deze worden vrijwel nooit geplaatst. De reden hiervoor is dat het foutparkeren een kwestie is van gedrag. Een wit kruis heeft geen juridische status: de persoon zal er waarschijnlijk blijven parkeren. Daarnaast draagt het niet bij aan een fraai straatbeeld.

Om onder meer deze redenen plaatst de gemeente geen witte kruizen voor uitritten of garages. Bij hinderlijk parkeren of het blokkeren van de weg adviseren wij u de bestuurder van het voertuig aan te spreken op zijn of haar gedrag. Helpt dit niet, dan is de vervolgstap contact op te nemen met handhaving of de politie.

Gehandicaptenparkeerplaats

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kunt u aanvragen via deze link

Laadpaal elektrische auto

Een openbare laadpaal kunt u aanvragen via deze link.

Bebording

De gemeente plaatst enkel de benodigde bebording. Dat betekent dat de gemeente dus ook geen extra bebording bijplaatst. Hiermee voorkomt de gemeente een "oerwoud" aan borden en zijn de nodige borden goed zichtbaar. Indien de bebording niet klopt horen we dit graag van u. Dit kunt u melden via de meldingslink bovenaan deze pagina. Op basis van uw melding gaan wij kijken wat er mis is en hoe we het op kunnen lossen. 

Zebrapaden

Voor de aanleg van zebrapaden volgt de gemeente landelijke richtlijnen. De gemeente wilt een zo veilig mogelijke verkeerssituatie voor alle gebruikers. Als een zebrapad de situatie niet veiliger maakt, wordt deze daarom niet geplaatst.

Paaltjes en hekjes

Paaltjes en hekjes op voet- en fietspaden zijn niet wenselijk. Dit heeft meerdere redenen. Paaltjes op voet- en fietspaden zijn een grote veroorzaker van eenzijdige ongevallen van voetgangers en fietsers. Dat betekent dat er veel fietsers zijn die tegen een paaltje of hekje aan rijden en daarbij ten val komen (en mogelijk gewond raken). Daarnaast vormen paaltjes een belemmering voor de doorgang van brandweer en ambulance, maar ook voor mensen met een fysieke beperking of kinderwagens.

Zicht en verkeersspiegels

"De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van verkeersspiegels. Een spiegel is in de meeste gevallen geen oplossing voor het (zicht)probleem omdat verkeerspiegels over het algemeen een vertekend beeld geven van de verkeerssituatie. Dit geldt in het bijzonder voor weggebruikers die ter plaatse niet goed bekend zijn. Ook zijn fietsers en voetgangers nauwelijks zichtbaar in een spiegel omdat ze, door de vertekening, heel klein worden. Dit is nadelig voor de verkeersveiligheid.

Alleen in hele bijzondere situaties waar het zicht volledig ontbreekt voegen spiegels iets toe aan de verkeersveiligheid. Deze situatie komt nauwelijks voor in de gemeente. 

Soms is er sprake van zichtbelemmerende begroeiing. Over het algemeen is in een 30 km/u-zone slechts sprake van zichtbelemmering als de begroeiing dicht bij de rand van de rijbaan komt en zo hoog is dat het verkeer (vanuit een voertuig) er niet overheen kan kijken. Staat de begroeiing op ruime afstand van de rijbaan, dan is er over het algemeen voldoende mogelijkheid, eventueel met aangepaste snelheid, tot aan het kruispunt op te rijden en zo zicht te krijgen op het kruisende verkeer.

Bij hogere snelheden (bijvoorbeeld 50 km/h), kan al eerder sprake zijn van zichtbelemmering. Of er sprake is van zichtbelemmerende begroeiing wordt door de verkeerskundige van de gemeente beoordeeld. Indien er sprake is van zichtbelemmerende begroeiing, is de eigenaar van de beplanting verplicht deze te snoeien of eventueel te verwijderen.

Indien een muur van bijvoorbeeld een schuur zorgt voor zichtbelemmering, dan dient het verkeer zich in haar gedrag aan te passen aan deze situatie. De gemeente neemt in zulke gevallen meestal geen maatregelen."