Calamiteit of geweld bij Wmo-zorg melden

Aanbieders die ondersteuning bieden vanuit de Wmo zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. U bent daarom wettelijk verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden bij de toezichthouder van de gemeente. Dat doet u binnen drie werkdagen na de gebeurtenis. Hiermee helpt u de kwaliteit van zorg te verbeteren. Bent u geen zorgverlener, maar wel betrokken bij een calamiteit of geweldsincident in de Wmo? Dan kunt u zelf ook melding maken.

Calamiteit of geweldsincident melden

Wanneer melden

U meldt alle calamiteiten en geweldsincidenten. Denk daarbij aan:

  • het onverwacht of onbedoeld overlijden van een cliënt.
  • elke suïcide van een cliënt of suïcidepoging met schadelijk gevolg, die mogelijk samenhangt met van tekortkomingen in de zorg.
  • elke gebeurtenis die zorgt of kan zorgen voor ernstig of blijvend lichamelijk letsel.
  • elke gebeurtenis die zorgt of kan zorgen voor ernstig psychisch lijden.
  • ernstig grensoverschrijdend gedrag, zoals fysiek, psychisch of seksueel misbruik door hulpverleners of door andere cliënten.

Na uw melding

Na uw melding start de toezichthouder Wmo een vooronderzoek naar de calamiteit of het geweldsincident. We nemen contact met u op over de vervolgstappen. In het Protocol Calamiteiten en Geweldsincidenten leest u meer over het proces.

Incidenten bij andere soorten zorg

Calamiteiten en geweldsincidenten bij andere zorgsoorten kunt u melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). U kunt hier ook terecht voor meer informatie.

Meer informatie

Twijfelt u of er sprake is van een calamiteit of een geweldsincident? Neem dan contact op met de toezichthouder Wmo. U kunt ons bellen op telefoonnummer 0512-581234. Of stuur een e-mail naar of toezichthouderwmo@smallingerland.nl.