Financiële hulp voor ondernemers

Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en heeft u schulden? Of maakt u zich zorgen dat u schulden krijgt en wilt u dit voorkomen? Dan kunt u contact opnemen met Geldzaken

Andere hulp voor ondernemers

 • Als ondernemer houdt u graag grip op uw geld. Bij Geldfit vind u alle tips, tools en informatie die u daarbij kunt gebruiken. 
 • Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, of begeleiding van ondernemers die willen groeien, innoveren, reorganiseren of overdragen. 

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Heeft u een eigen bedrijf of zelfstandig beroep en lukt het u tijdelijk niet meer om rond te komen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz). De regeling biedt diverse mogelijkheden, afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Smallingerland;
 • Uw onderneming is gevestigd in Nederland;
 • U bent 18 jaar of ouder en nog niet AOW gerechtigd;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfvergunning;
 • U werkt minimaal 1225 uur per jaar voor uw eigen bedrijf (urencriterium);
 • U heeft zelf de zeggenschap over uw bedrijf en draagt de financiële risico's;
 • U voldoet aan de wettelijke eisen behorend bij het bedrijf;
 • Uw (gezins)inkomen is lager dan de bijstandsnorm.

Daarnaast gelden er per doelgroep specifieke voorwaarden. In onderstaand uitklapmenu kunt u de voorwaarden en mogelijkheden per doelgroep vinden.

Doelgroepen 

1. Bbz voor gevestigde ondernemers

Bestaat uw bedrijf minstens 1,5 jaar en ervaart u financiële problemen door tijdelijke omstandigheden? Denk bijvoorbeeld aan ziekte of slechte weersomstandigheden waardoor u uw werkzaamheden niet kunt uitvoeren. Dan komt u mogelijk in aanmerking voor Bbz. 

Mogelijkheden: 

 • Aanvullende maandelijkse uitkering van maximaal 12 maanden tot bijstandsniveau in de vorm van een renteloze lening of (gedeeltelijke) gift. Dit is afhankelijk van het inkomen in het betreffende boekjaar en uw totale vermogen.
 • Bedrijfskapitaal is onder voorwaarden mogelijk. Denk aan bijvoorbeeld het ontstaan van schulden of een noodzakelijke investering om het bedrijf voor te kunnen zetten en u kunt hiervoor niet terecht bij reguliere financiers. Dit is een rentedragende lening met een rentepercentage van 8% rente (2024). De lening is niet bedoeld voor herfinanciering of niet noodzakelijke investeringen. 

Voorwaarden

 • De financiële problemen zijn van tijdelijke aard. Uw bedrijf is in het verleden levensvatbaar geweest en is op termijn ook weer levensvatbaar. De gemeente doet hier onderzoek naar.
2. Bbz voor startende ondernemers

Als startende ondernemer kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de Bbz-regeling. De gemeente kan uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. Wij beoordelen uw ondernemerscapaciteiten en uw bedrijfsidee op haalbaarheid. 

 • Aanvullende maandelijkse uitkering van maximaal 36 maanden tot bijstandsniveau in de vorm van een lening of (gedeeltelijke) gift. Dit is afhankelijk van het inkomen in het betreffende boekjaar en uw totale vermogen.
 • Bedrijfskapitaal is onder voorwaarden mogelijk. Dit is een rentedragende lening met een rentepercentage van 8% rente (2024).

Voorwaarden 

 • U heeft voor de start van uw bedrijf een bijstandsuitkering (Particiaptiewet), een uitkering van het UWV ontvangen of u raakt binnenkort werkloos.
 • U heeft een ondernemingsplan.
3. Bbz voor beëindigende ondernemers

Als uw bedrijf niet meer levensvatbaar is of u bent door andere omstandigheden zoals ziekte genoodzaakt om uw bedrijf te stoppen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor Bbz.

Mogelijkheden

 • Aanvullende periodieke uitkering tot bijstandsniveau voor maximaal een jaar in de vorm van een renteloze lening of (gedeeltelijke) gift. Dit is afhankelijk van het inkomen in het betreffende boekjaar en uw totale vermogen. U moet uw best doen het bedrijf zo snel mogelijk te beëindigen.
4. IOAZ uitkering 

Voor ondernemers van 55 jaar en ouder die stoppen met ondernemen. Als u onvoldoende inkomsten uit uw bedrijf heeft, kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ uitkering. Belangrijk: Aanvragen voordat u stopt met het bedrijf. 

Neem voor meer informatie en/of een aanvraagformulier contact op met de Bbz consulenten (Liesbeth Haga-Kok en Francien Hoogland) via soza@smallingerland.nl of telefonisch via 0512 58 1234.