Informatie over aanbestedingen

De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedingswetgeving. Nationale en Europese aanbestedingen publiceren wij op Tenderned

Voor gemeentelijke civieltechnische werken (aanleg en onderhoud van wegen en rioleringen) en voor cultuurtechnische werken (aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen) werken wij met groslijsten. Aannemers op een groslijst komen in aanmerking voor onderhandse aanbestedingen. U kunt zich aanmelden voor de groslijst van de gemeente Smallingerland.