Onderwijs in Smallingerland

In Drachten kan bijna elk kind onderwijs dichtbij huis volgen omdat er een groot aanbod van onderwijs en speciaal onderwijs is. We hebben voortgezet onderwijs variërend van praktijkonderwijs, vmbo en HAVO en VWO. Friese Poort in Drachten heeft een groot aanbod van MBO-opleidingen.

Primair onderwijs

Er zijn in gemeente Smallingerland 27 scholen die primair onderwijs aanbieden. De scholen vallen onder de volgende schoolbesturen: OPO Furore, PCBO Smallingerland, Bisschop Mollerstichting, GPO Fryslân en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs.

Onder primair onderwijs vallen ook de NT2 basisschool voor Nederlands als tweede taal en inburgering) en twee scholen voor speciaal basisonderwijs.

Voortgezet onderwijs

CSG Liudger

CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Het onderwijs dat wordt aangeboden op CSG Liudger is Praktijkonderwijs, Vmbo,  Accenten, Mavo(+), Havo, Atheneum, Gymnasium, Technasium,  Tweetalig onderwijs en Meertalig onderwijs. 

Het onderwijs is georganiseerd op zes locaties; Burgum (incl. HAVOtop), de Raai, De Ring, Splitting, Waskemeer. 

Bekijk meer informatie over het CSG Liudger.

Gomarus College

Op de gereformeerde school, Gomarus College, staat de Bijbel en het geloof centraal. De vestiging in onze gemeente is te vinden aan de Eikesingel. De volgende onderwijsmogelijkheden worden aangeboden op het Gomaruscollege: VMBO bl/kl vakcollege, VMBO gl/ll, Havo, VWO, Gymnasium, Praktijkonderwijs, Tweetalig onderwijs.

Bekijk de website van het Gomarus College.

OSG Singelland

Singelland is een school voor openbaar onderwijs. We besteden op een actieve manier aandacht aan levensbeschouwelijke vragen. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen. Ieder kind is welkom.

Singelland is een scholengemeenschap met zes locaties in Drachten (VHS, Het Drachtster Lyceum, De Venen, ISK), Burgum en Surhuisterveen. We kunnen elke leerling die de basisschool verlaat een plek voor vervolgonderwijs bieden, want we bieden praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In onze internationale schakelklassen (ISK) vangen we niet-Nederlandstalige leerlingen op.

Lees meer over OSG SIngellandeer.

Voortgezet speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Leerlingen vanaf ongeveer 12 tot en met 18 jaar kunnen naar VSO De Zwaai. Voor leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of langdurige ziekte in de leeftijd van ca 4 t/m 12 jaar is SO Kleurryk. Voor deze leerlingen vanaf ca 12 jaar is VSO Talryk beschikbaar. Voor leerlingen met een communicatieve beperking of dove en slechthorende leerlingen is SO De Skelp de aangewezen school.

MBO-onderwijs

ROC Friese Poort biedt christelijk regulier MBO-onderwijs aan jongeren aan. Ook biedt het ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen voor volwassen aan. Het ROC Friese Poort heeft een ruim aanbod van praktijkgerichte (maatwerk)opleidingen, trainingen en cursussen.

In Drachten heeft het ROC twee vestigingenin: aan de Splitting en  de Wetterwille.

Meer informatie op rocfriesepoort.nl .

Politieacademie

De Politieacademie ontwikkelt en verzorgt basis- en vakspecialistisch onderwijs voor de Nederlandse politie. De academie geeft korte trainingen en volledige opleidingen; van mbo-niveau 2 tot en met academisch niveau.

Kijk voor meer informatie  op de website van de Politie Academie.