Onderwijshuisvesting Smallingerland

De gemeente zorgt voor goede onderwijshuisvesting op grond van de wet. Van de Rijksoverheid ontvangen wij geld om nieuwe scholen te bouwen en oude schoolgebouwen te vervangen. Om goede keuzes te maken werkt de gemeente bij het bouwen van schoolgebouwen nauw samen met de onderwijsbesturen in Smallingerland.

Monitor en dashboard onderwijshuisvesting

In april 2020 heeft de gemeenteraad onze monitor onderwijshuisvesting vastgesteld. De onderwijsmonitor is het startpunt voor het ontwikkelen van een Integraal Huisvestings Plan (IHP). Een IHP is een gedeeld plan tussen gemeente en onderwijsbesturen over de toekomst van schoolgebouwen in onze gemeente. Hierin stellen we gezamenlijke doelen over de schoolgebouwen op het gebied van educatie en duurzaamheid. De monitor bestaat uit twee delen:

  1. Een Dashboard waarin ieder schoolgebouw in de gemeente staat vermeld met onder andere een foto, verwachte leerlingenaantallen, gegevens van het gebouw en bijzonderheden. Bekijk het scholendashboard.
  2. De Monitor waarin staat wat onze wettelijke taak en de rolverdeling is tussen gemeente en het onderwijsbestuur. We noemen de meest recente ontwikkelingen en laten zien wat wij tot 2030 van plan zijn te doen op het gebied van onderwijshuisvesting in de gemeente Smallingerland. Bekijk de monitor.