Buitenlandse brondocumenten inleveren

Heeft u een officiële akte of een officieel document uit het buitenland, dan moet u deze gegevens laten verwerken in de BRP (Basisregistratie Personen). Deze akten en documenten noemt de gemeente brondocumenten.

Maak een afspraak met de gemeente om de gegevens te laten verwerken.

Maak afspraak

Voorbeelden van akten en documenten

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte
 • adoptieakte
 • verklaring van uw burgerlijke staat
 • verklaring van uw nationaliteit

Hoe werkt het

 • Maak eerst online een afspraak om de documenten in te leveren. Lukt het net om online een afspraak te maken? Bel dan het gemeentehuis op 0512 581 234.
 • Het originele document wordt door de gemeente ingenomen voor controle. Bij twijfel sturen we het document naar de IND voor onderzoek. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente. Dit kan enkele weken duren.
 • Buitenlandse aktes moeten in de meeste gevallen geschikt gemaakt worden voor gebruik in Nederland. Dit noemen we legaliseren. Of u een document moet legaliseren en hoe dat moet, leest u op de website van de Rijksoverheid. Of bel de gemeente.
 • Buitenlandse documenten die niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld, moet u laten vertalen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits door een beëdigde tolk/vertaler. Zoek een vertaler in het Register van beëdigde tolken en vertalers.
 • Vertaling mag alleen ná legalisatie gebeuren, zodat de legalisatie ook vertaald wordt. U moet zelf voor de vertaling door een beëdigde vertaler zorgen. U moet zelf de kosten voor de vertaling betalen. Het originele brondocument en de vertaling moeten één geheel vormen.
 • Als een document in het buitenland vertaald is, moet ook de handtekening van de vertaler gelegaliseerd zijn. Voor meer informatie over legalisatie belt u de gemeente.
 • Let op: veel instanties accepteren geen documenten die ouder zijn dan 6 maanden.
 • Als een akte is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand in Den Haag, dan moet u daar een afschrift of uittreksel opvragen.

Meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).
 • Het originele document dat ingeleverd moet worden en eventueel de vertaling hiervan.

Kosten

Het inleveren van buitenlandse brondocumenten is gratis.