Uittreksel Basisregistratie Personen

Soms moet u bewijzen dat u in de gemeente Smallingerland woont. Bijvoorbeeld bij de inschrijving voor een woning. Daarvoor vraagt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Dan kan online. We doen ons best om het binnen 5 werkdagen via de post op te sturen.

Uittreksel BRP aanvragen

Kosten

€ 7,50

Uittreksel op maat

Geef bij de aanvraag van het uittreksel aan waarvoor u het nodig heeft en welke gegevens erop moeten staan. Dan maken wij een uittreksel op maat. Op het uittreksel staat altijd uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum.

Aanvragen kan ook op gemeentehuis

Vraagt u uw uittreksel liever op het gemeentehuis aan? Dat kan. Daarvoor maakt u een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee. U betaalt het uittreksel op het gemeentehuis en u krijgt hem direct mee.

Aanvragen voor anderen

U kunt een uittreksel BRP alleen aanvragen voor uzelf en voor minderjarige kinderen die bij u wonen. Dit kan digitaal. Als u daarvoor gemachtigd bent door iemand anders, kunt u ook een aanvraag namens die persoon doen. Dat moet wel op het gemeentehuis gebeuren.

Iemand machtigen

Om iemand anders te machtigen voor een aanvraag, stelt u een brief op waarin u iemand toestemming geeft. U en de persoon die de aanvraag namens u gaat doen, ondertekenen de brief daarna allebei. De gemachtigde neemt de brief, een kopie van uw identiteitsbewijs en een eigen identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Interessante pagina's