Subsidie groene daken

De gemeente geeft bewoners, organisaties en bedrijven subsidie op de aanleg van groene daken. Dien maximaal één aanvraag in. U ontvangt binnen 4 weken een reactie. Na goedkeuring kunt u het werk (laten) uitvoeren.

Subsidie groene daken aanvragen

Hoogte subsidie

 • € 30,- euro per m2 voor oppervlakten tot 75 m2
 • € 20,- euro per m2 voor oppervlakten van 75 tot 200 m2
 • € 10,- euro per m2 voor oppervlakten van 200 tot 1.000 m2
 • Het maximumbedrag voor bewoners per aanvraag is € 3.000,-
 • Het maximumbedrag voor bedrijven/organisaties per aanvraag is € 12.000,-

Benodigdheden

 • Offerte voor de levering en/of de aanleg van het groene dak
 • Plattegrond van uw perceel met daarop duidelijk aangegeven welk dak of deel van het dak het betreft
 • Foto van de bovenkant van uw dak
 • Beschrijving met dikte van de substraatlaag en type drainageplaat
 • Schets van de opbouw van het groene dak
 • Bent u huurder? Schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van het pand of hebt als huurder toestemming van de eigenaar.
 • Uw aanvraag gaat over maximaal één perceel en over maximaal één categorie (bewoners of organisaties/bedrijven).
 • De helling van het dak is niet meer dan 65°.
 • De substraatlaag is minimaal 5 cm dik.
 • U past een waterbufferende drainageplaat toe.
 • U begint pas met de aanleg nadat uw subsidieaanvraag is goedgekeurd door de gemeente.
 • Aanleg van het groene dak en betaling van de rekening vindt plaats binnen 4 maanden na goedkeuring van de gemeente.
 • De subsidie wordt alleen gebruikt als tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met de aanleg van het groene dak en/of de materialen die nodig zijn.

Dit moet u weten

 • U ontvangt de subsidie binnen 3 weken na het indienen van de rekening.
 • Het aanleggen van het groene dak mag u ook zelf doen.
 • We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. De subsidieregeling wordt beëindigd als het beschikbare budget is aangevraagd. Als er geen subsidie meer kan worden aangevraagd, wordt dat op deze website gemeld.
 • Laat de sterkte van de dakconstructie checken door een bouwkundige, zodat u zeker weet dat het dak sterk genoeg is voor de aanleg van een groen dak.
 • Breng een wortelwerende laag aan om zo lekkages te voorkomen.
 • Voordelen van groene daken:
  • het vertragen van de regenafvoer en daardoor het beperken van wateroverlast
  • isolatie van warmte en geluid
  • goede beheersing van het klimaat in de zomer en de winter
  • een dakconstructie die langer meegaat
  • een groenere leefomgeving voor planten en dieren (vooral voor bijen, vlinders en vogels) en daardoor een hogere biodiversiteit
  • minder opwarming van de omgeving en zodoende een gezonder leefklimaat.