Minimaregelingen

Minimaregelingen is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk hierbij aan de bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Individuele studietoeslag en AV Frieso Compleet. U kunt gebruik maken van deze regelingen als uw gezinsinkomen en vermogen lager zijn dan de normen die hiervoor gelden. Een minimaregeling kan een aantal kosten voor u vergoeden. Heeft u een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? Dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van een aantal regelingen. De normen en vermogensgrenzen vindt u in de minimagids (pdf). 

Aanvragen 

Wilt u alleen bijzondere bijstand aanvragen? Dat kan online.

Bijzondere bijstand aanvragen

De andere minimaregelingen kunt u tijdelijk niet online aanvragen. Download het aanvraagformulier voor de minimaregeling voor 2021. Print het formulier en vul het in. Stuur uw aanvraag daarna per post naar ons op. U vindt ons postadres op het formulier. Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier? Neem dan contact met ons op.

Aanvraagformulier downloaden

Aanvragen Kindregeling

Als u geen geld heeft voor zwemlessen, schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor een sport- of muziekvereniging en sportattributen voor uw kind van 0 tot 18 jaar, dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage krijgen via de kindregeling. Iedere aanvraag voor het vergoeden van kosten dient u (vooraf) in. Een medewerker neemt daarna contact met u op. 

Kindregeling aanvragen

Minimaregelingen

Bijzondere bijstand

Maakt u extra kosten door bijvoorbeeld ziekte of om sociale redenen? Kunt u die kosten niet zelf betalen en nergens anders vergoed krijgen? Neem contact met ons op. We kijken hiervoor naar uw persoonlijke situatie. We kijken ook of u de kosten had kunnen voorkomen of dat u er geld voor had kunnen reserveren. Lever uw aanvraag in vóórdat u de kosten maakt. Ook als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm, komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand.

Individuele inkomenstoeslag (IKT)

Had u de afgelopen 36 maanden gemiddeld een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? Dan kunt u 1 keer per 12 maanden een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U mag de toeslag overal voor gebruiken. U wordt niet gekort op uw uitkering en de toeslag zien we niet als inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u van de gemeente automatisch bericht als u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag. Lever uw aanvraag in vóórdat u kosten maakt. Ontving u de afgelopen 3 jaar studiefinanciering, dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking. 

AV Frieso Compleet zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Meer informatie over AV Frieso Compleet.