Minimaregelingen

Minimaregelingen is een verzamelnaam voor regelingen voor mensen met een laag inkomen. Denk hierbij aan de bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, Individuele studietoeslag en AV Frieso Compleet. U kunt gebruik maken van deze regelingen als uw gezinsinkomen en vermogen lager zijn dan de normen die hiervoor gelden. Een minimaregeling kan een aantal kosten voor u vergoeden. Heeft u een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? Dan kunt u waarschijnlijk gebruik maken van een aantal regelingen. De normen en vermogensgrenzen vindt u in de budgetgids (pdf). 

Aanvragen 

Wilt u alleen bijzondere bijstand aanvragen? Dat kan online.

Bijzondere bijstand aanvragen

Wil u alleen de AV Frieso Compleet aanvragen? Dat kan online.

AV Frieso Compleet aanvragen

Wilt u alleen individuele inkomenstoeslag aanvragen? Dat kan online.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

De individuele studietoeslag kunt u tijdelijk niet online aanvragen. Download het aanvraagformulier minimaregeling. Print het formulier en vul het in. Stuur uw aanvraag daarna per post naar ons op. U vindt ons postadres op het formulier. Heeft u hulp nodig bij het invullen van een formulier? Neem dan contact met ons op.

Aanvraagformulier downloaden

Aanvragen Kindregeling

Als u geen geld heeft voor zwemlessen, schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor een sport- of muziekvereniging en sportattributen voor uw kind van 0 tot 18 jaar, dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage krijgen via de kindregeling. Iedere aanvraag voor het vergoeden van kosten dient u (vooraf) in. Een medewerker neemt daarna contact met u op. 

Kindregeling aanvragen

Minimaregelingen

Bijzondere bijstand

Maakt u extra kosten door bijvoorbeeld ziekte of om sociale redenen? Kunt u die kosten niet zelf betalen en nergens anders vergoed krijgen? Neem contact met ons op. We kijken hiervoor naar uw persoonlijke situatie. We kijken ook of u de kosten had kunnen voorkomen of dat u er geld voor had kunnen reserveren. Lever uw aanvraag in vóórdat u de kosten maakt. Ook als uw inkomen hoger is dan 115% van de bijstandsnorm, komt u misschien in aanmerking voor (gedeeltelijke) bijzondere bijstand.

Individuele inkomenstoeslag (IKT)

Had u de afgelopen 36 maanden gemiddeld een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? Dan kunt u 1 keer per 12 maanden een individuele inkomenstoeslag aanvragen. U mag de toeslag overal voor gebruiken. U wordt niet gekort op uw uitkering en de toeslag zien we niet als inkomen. Heeft u een bijstandsuitkering? Dan krijgt u van de gemeente automatisch bericht als u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag. Ontving u de afgelopen 3 jaar studiefinanciering, dan komt u niet voor deze regeling in aanmerking. 

Individuele studietoeslag (IST)

Als u studeert en door een beperking niet kunt bijverdienen kunt u een individuele studietoeslag krijgen. Het bedrag is afhankelijk van uw leeftijd: €150,- (18 jaar), €180,- (19 jaar), €240,- (20 jaar) en €300,- (21 jaar) per maand. Daarvoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in de gemeente Smallingerland.
  • Uw vermogen is maximaal € 6.505 als u alleenstaand bent, of een gezamenlijk vermogen van maximaal € 13.010 als u een partner heeft.
  • U heeft een laag inkomen.
  • Door een beperking kunt u niet bijverdienen.
  • U heeft recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten.

Als u stopt met uw studie, geeft u dat direct door aan de gemeente. Daarmee voorkomt u dat u de toeslag terug moet betalen. Soms moet een onafhankelijke arts of instantie uw medische beperking beoordelen.

U vraagt de individuele studietoeslag aan met het aanvraagformulier.

AV Frieso Compleet zorgverzekering

Een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Meer informatie over AV Frieso Compleet.

Hulp bij het invullen van een formulier

U kunt op verschillende plekken hulp krijgen bij het invullen van een formulier.