Vluchtelingen uit Oekraïne

Door de oorlog ontvluchten mensen uit Oekraïne hun land. Een deel van deze mensen komt naar Nederland. Gemeente Smallingerland vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. 

Binnenkomst vluchtelingen

De vluchtelingen vanuit Oekraïne worden bij binnenkomst in ons land in Utrecht of Amsterdam geregistreerd. Vandaaruit wordt gekeken binnen welke regio nog plek is en zodra er een geschikte plek gevonden is, worden ze doorgestuurd naar een regionale HUB. Voor onze regio zit die in Heerenveen, waar ze na registratie en eventueel een medische check doorgestuurd worden naar de definitieve opvanglocatie binnen één van de 18 Friese gemeenten. 

Team woonbegeleiders

Gemeente Smallingerland heeft voor de dagelijkse opvang en begeleiding van vluchtelingen een team van woonbegeleiders in dienst. Deze maken onze nieuwe bewoners wegwijs in de gemeente, vangen ze op, maken een afspraak voor Basisregistratie Personen (BRP) en leefgeld en helpen zo nodig bij het openen van een bankrekening. 

Ook bemiddelen ze naar werk en worden kinderen door hen aangemeld bij school. Daarnaast dragen ze bij aan een veilig en prettig leefklimaat op de opvanglocaties, bieden ze een luisterend oor en geven ze voorlichtingen en helpen ze bijvoorbeeld bij het maken van afspraken met de huisarts of tandarts. 

Opvanglocaties

De veiligheidsregio Fryslân heeft alle Friese gemeenten gevraagd om opvanglocaties te realiseren. Hierbij krijgt iedere gemeente ook een taakstelling mee van het minimum aantal Oekraïense vluchtelingen dat opgevangen dient te worden. Dat aantal wordt vanuit de landelijke stuurgroep regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Op dit moment moet de gemeente Smallingerland 310 Oekraïense vluchtelingen kunnen opvangen. Met onze huidige locaties lukt het om dat te bewerkstelligen. 

Opvang Wetterwille

Het voormalige schoolgebouw van ROC Friese Poort, op de Wetterwille 68 te Drachten, is geschikt gemaakt voor opvang van Oekraïners. Sinds eind mei 2023 zijn hier ongeveer 150 vluchtelingen gehuisvest. In 2025 wordt de locatie naar verwachting gesloopt. Dan worden op deze locatie nieuwbouwwoningen gebouwd.

Opvang Burgemeester Wuiteweg

Aan de Burgemeester Wuiteweg 38, het voormalige gebouw van de Rabobank, worden op dit moment zo'n 115 vluchtelingen opgevangen.

Opvang in De Omloop

In De Omloop worden maximaal 25 vluchtelingen opgevangen in drie bedrijfswoningen. Sparck Technologies stelt de woningen kosteloos beschikbaar voor tenminste twee jaar. Daarnaast zijn diverse kleinere locaties beschikbaar gesteld door organisaties en kerken. 

Opvang in het Ichtushûs

In het Ichtushûs worden maximaal 35 vluchtelingen opgevangen. De huur voor de locatie wordt tot opzegging steeds met 3 maanden verlengd.

Opvang thuis

Wilt u een vluchteling bij u thuis laten logeren? Denkt u dan om de volgende aandachtspunten: Bedenk dat het nu nog niet duidelijk is hoe lang zij bij u verblijven. Een paar dagen is nog te overzien, maar wat als het om een paar weken, maanden of jaren gaat? Deze mensen hebben nogal wat meegemaakt en de kans is groot dat er sprake is van oorlogstrauma en andere psychische klachten. Dat heeft misschien invloed op hun gedrag en op uw eigen gezin. Hoewel de vluchtelingen vrij zijn om te werken in Nederland, zal er zeker de eerstkomende tijd nog geen sprake zijn van inkomen. Bedenk dat dit betekent dat u extra monden te voeden heeft. Vluchtelingen krijgen leefgeld om rond te kunnen komen. Voor de opvang van vluchtelingen bij u thuis krijgt u geen vergoeding. Dit heeft de Rijksoverheid beslist.

Handreiking Rijksoverheid voor opvang thuis

De Rijksoverheid heeft in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Rode Kruis, VluchtelingenWerk Nederland, het Leger des Heils en TakeCareBnB een handreiking opgesteld voor het bieden van opvang. Hierin vindt u informatie over het aanbieden van een opvangplek, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn. Denk daarbij aan gezondheidszorg en onderwijs.

Opvang thuis gaat niet meer

Vangt u vluchtelingen op in huis en gaat het niet meer? Stuur dan een e-mail naar oekraine@smallingerland.nl. Wij regelen dan een doorverwijzing naar de doorstroomlocatie. Wij kunnen echter niet de garantie bieden dat er dan ook snel een nieuwe plek is.

Meer informatie

Heeft u vragen over (hulp aan) vluchtelingen? Mail naar oekraine@smallingerland.nl.
Lees meer informatie over hulp aan Oekraïense vluchtelingen op de website van Vluchtelingenwerk (link naar Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl) of op wegwijsindrachten.nl.

Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen krijgen leefgeld om rond te komen. Daarvoor moeten zij eerst worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Via één van de woonbegeleiders van de opvanglocatie krijgen zij een afspraak. Bij inschrijving BRP vraagt u ook direct leefgeld aan.

Bankrekening openen

Vluchtelingen hebben een bankrekening nodig voor het leefgeld. Voor het openen van een bankrekening kunt u bij verschillende banken in Nederland terecht. Meer informatie over het openen van een bankrekening, kunt u lezen op de website refugeehelp.nl.

Bewoners van een opvanglocatie kunnen hulp krijgen van één van de woonbegeleiders bij het openen van een Nederlandse bankrekening. Tussen 10:00 en 12:00 zijn deze altijd beschikbaar voor het beantwoorden van vragen op de opvanglocaties aan de Wetterwille, het Ichtushûs en de Burgemeester Wuiteweg. 

Als uw situatie verandert

Wanneer u leefgeld ontvangt en er zijn wijzigingen in uw situatie dan moet u dit direct doorgeven. Laat het ons weten als:

 • u vertrekt naar een andere gemeente of het buitenland;
 • u naar een andere opvanglocatie verhuist binnen de gemeente Smallingerland;
 • u aan het werk gaat en inkomsten krijgt. U kunt de wijzigingen doorgeven door een e-mail te sturen naar oekraine@smallingerland.nl.

Onderwijs voor vluchtelingen

Medewerkers van de opvanglocatie helpen u bij de aanmelding van uw kind bij een school. Uw kind kan terecht bij de scholen die hieronder vermeld staan. Daarna kijken wij op welke school in de gemeente plek is en welke school het beste bij uw kind past. Als u meer informatie wilt, kunt u ook contact met de scholen opnemen.
 

Scholen en contactpersonen

Contactgegevens scholen voor vluchtelingen
School Telefoonnummer Contactpersonen en e-mailadres
Basisschool De Vlinderboom 06 1216 7602 Eva Visser - eva.visser@opo-furore.nl
Voortgezet onderwijs ISK 0512 546 165 Marieke Voppen - m.voppen@singelland.nl
Berber Roosma - b.roosma@singelland.nl
Onderwijs 18+ Startcollege van ROC De Friese Poort 0512 767 700 Thiska Portena
Paul de Jong - pdejong@rocfriesepoort.nl

Activiteiten voor vluchtelingen

Elke week zijn er door de hele gemeente verschillende activiteiten voor inwoners van de gemeente. In die bijeenkomsten kunt u mensen ontmoeten, vragen en ervaringen met elkaar delen of samen sporten. Ook vluchtelingen kunnen hieraan deelnemen. Hieronder ziet u een overzicht van activiteiten in de wijken.

Praathuis

In De Buren wordt wekelijks het praathuis georganiseerd. We hebben extra aandacht voor nieuwkomers in de gemeente, zoals vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. De bezoekers van het praathuis bepalen de onderwerpen. U kunt aangeven waar u tegenaan loopt, waar u meer over wil weten en waar u hulp bij nodig heeft. Soms brengt M.O.S. ook een onderwerp in. Het praathuis is elke woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur in De Buren aan het Van Knobelsdorffplein 121 in Drachten. U kunt tijdens de bijeenkomst vrij in- en uitlopen.

Spreekuur Vluchtelingenwerk Drachten

Het spreekuur van Vluchtelingenwerk Drachten is elke woensdag van 10.00 tot 11.00 uur. Vluchtelingen kunnen hier met allerlei vragen terecht. De locatie is Van Knobelsdorffplein 121, Drachten.

De vrouwenkamer

Vrouwen die kort geleden in de gemeente zijn komen wonen, zijn van harte welkom in de vrouwenkamer. U kunt uw eigen onderwerpen bespreken. Soms brengt M.O.S. een onderwerp ter sprake. De vrouwenkamer is elke dinsdagochtend van 9.30 tot 10.30 in uur in De Buren, Van Knobelsdorffplein 121, Drachten.

Samen opgroeien in de wijk

Heeft u kind(eren) tot en met 12 jaar? Dan kunt u andere ouders ontmoeten tijdens bijeenkomsten van Samen opgroeien in de wijk. U kunt ervaringen delen en informatie krijgen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Er worden ouder- en kindactiviteiten georganiseerd en voor kinderen tot 4 jaar is er oppas aanwezig. Kom wekelijks langs of af en toe een keertje.

Hulp bij (vragen over) opvoeding

Heeft u vragen over opvoeding en ouderschap of over de ontwikkeling van uw kind? Neem dan contact op met M.O.S. U kunt vragen naar de afdeling Opvoedingsondersteuning & Ontwikkelingsstimulering. Bel naar 0512 334 112 of stuur een e-mail naar m.vandersnee@mosweb.nl

Tijdstippen en locaties

Tijdstippen en locaties Samen opgroeien in de wijk
Locatie Adres Tijdstip
Brede School De Wiken (De Wiken) Middelwyk 3, Drachten Elke donderdag 8.30 tot 10.00 uur
Buurtrefpunt de Bouwen (De Bouwen) Bouwakker 1, Drachten Elke dinsdag van 8.30 tot 10.00 uur
Basisschool de Pionier (De Venen) De Stoeken 1, Drachten Elke vrijdag van 8.30 tot 10.00 uur
Wijkcentrum de Skammel (De Trisken) Melkkelder 84, Drachten Elke donderdag van 8.30 tot 10 uur
Wijkcentrum de Utwyk (De Swetten) Oud Ambacht 116, Drachten Elke woensdag van 8.30 tot 10.00 uur

Trefpunten

Er zijn verschillende trefpunten en activiteiten waar u aan mee kunt doen. Daardoor kunt u bijvoorbeeld sneller integreren of de taal sneller leren spreken. U kunt met andere mensen praten, koffie of thee drinken of een spelletje spelen. 

Tijdstippen en locaties

Tijdstippen en locaties Trefpunten
Locatie Adres Tijdstip
Brede School De Wiken (De Wiken) Middelwyk 3, Drachten Dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
Wijkcentrum de Skammel (De Trisken) Melkkelder 84, Drachten
 • Dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur
 • Dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur (inloop en spelletjes)
 • Woensdag van 9.00 tot 11.30 uur (inloop en hobbysalon)
 • Donderdag van 9.00 tot 11.30 uur (inloop en schilderscafé)
 • Donderdag van 13.30 tot 15.30 uur (inloop en naaicafé)
Wijkcentrum de Utwyk (De Swetten) Oud Ambacht 116, Drachten
 • Elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur.
 • Elke woensdag vanaf 10.30 uur een wandelgroep
Bij Bosshardt - Leger des Heils Stationsweg 112, Drachten
 • Maandag van 13.00 tot 15.00 uur
 • Dinsdag van 9.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 14.00 uur
 • Woensdag van 9.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 15.00 uur
 • Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur
 • Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
Inloophuis 't Centrum - De Grote Kerk De Drift 2, Drachten Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur
Wijkcentrum de Kouwe (NoordOost) De Volgelweide 5, Drachten Alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur

Integreren in de gemeente

Er zijn verschillende vrijwilligers aangesloten bij de M.O.S.. Deze vrijwilligers leren u graag de taal spreken en de omgeving zien. U bouwt daarmee ook gelijk een netwerk op.

Taalcoach

Er zijn vrijwilligers in de gemeente die u graag helpen om de Nederlandse taal te leren. U werkt dan 2 uur per week samen om de Nederlandse taal te leren spreken.

Maatje

Het kan fijn zijn als iemand samen met u activiteiten onderneemt. Zo kunt u vertrouwd raken met het leven op een nieuwe plek in een vreemd land. Een maatje ondersteunt u daarbij. Dit is een vrijwilliger uit de gemeente die samen met u activiteiten doet.

Meet & walk

Vindt u het leuk om de taal, de mensen in de gemeente en de omgeving op een informele manier te leren kennen? Dan kunt u samen met een vrijwilliger uit de gemeente meedoen aan een Meet & walk.

Aanvragen

Wilt u graag een taalcoach of een maatje, of wilt u meedoen aan een Meet & walk? Neem contact op met de M.O.S. vrijwilligerscentrale. U kunt bellen naar 0512 511 859. Of stuur een e-mail naar vrijwilligerscentrale@mosweb.nl

Sport

Sportbedrijf Drachten organiseert veel sportactiviteiten in de gemeente. U kunt hier ook aan meedoen. Heeft u vragen over sport of uw mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar f.bathoorn@sportbedrijfdrachten.nl

Initiatieven en vrijwilligerswerk voor vluchtelingen

Er zijn veel burgerinitiatieven om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Daarvoor zijn verschillende voorzieningen en informatiepunten.

Hulp aan initiatieven

Heeft u hulp nodig bij uw initiatief? Bij M.O.S. kunt u terecht voor ondersteuning en met vragen over alle vormen van hulp aan vluchtelingen. Ga naar moswegwijzers.nl of bel 0512 334 112. M.O.S. is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 16.00 uur.

Platformen voor mensen die helpen

Er is een platform voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen:

 • wegwijsindrachten.nl, gemaakt door burgers en ondernemers vanuit de Fonteinkerk. Het doel is om vluchtelingen wegwijs te maken in de omgeving.

M.O.S. Vrijwilligerscentrale

U kunt als vrijwilliger meehelpen:

 • als taalcoach. U werkt dan 2 uur per week samen met een vluchteling om de taal te leren;
 • als maatje. Een maatje onderneemt activiteiten met een vluchteling;
 • als wandelmaatje. Tijdens een meet & walk maakt u samen met een vluchteling een wandeling;
 • als maatschappelijk begeleider. Als maatschappelijk begeleider ondersteunt u vluchtelingen met praktische zaken, zoals administratie;
 • op de opvanglocatie(s).

Wilt u ook helpen? Meld u aan door te bellen naar 0512 511 859. Of stuur een e-mail naar vrijwilligerscentrale@mosweb.nl