Betalen aanslag gemeentelijke belastingen 2024

Deze week valt de aanslag gemeentelijke belastingen op de deurmat. Hierin zijn alle gemeentelijke belastingen en heffingen die je als inwoner moet betalen samengevoegd. Het gaat dan onder andere om de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventuele hondenbelasting. 

De aanslag betalen

U kunt het bedrag op de aanslag in één keer overmaken, maar het is ook mogelijk dat u dit zelf in meerdere gedeeltes overmaakt. Let op: het gehele bedrag moet uiterlijk 31 mei 2024 op onze rekening staan.

Rekeningnummer

Helaas zijn we op de aanslag vergeten het rekeningnummer te vermelden.Onze excuses hiervoor.

Gebruik voor de betaling de volgende gegevens:

  • Rekeningnummer: NL11 BNGH 02 8502 2628 
  • Ten name van: Gemeente Smallingerland Belasting
  • Zet in de omschrijving altijd het aanslagnummer. Dit nummer staat op uw aanslag.

Wist u dat u ook gebruik kunt maken van een automatische incasso? We schrijven het bedrag dan in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening af. 

Wat als u niet kunt betalen?

Als u de aanslag niet kunt betalen, kunt u eventueel in aanmerking komen voor kwijtschelding. Kijk hiervoor op onze website. Heeft u geen recht op kwijtschelding maar kunt u het volledige bedrag niet of niet in een keer betalen? Neem dan contact met ons op via 0512 581 234 om een betalingsregeling te treffen.