Belastingen betalen

Elk jaar in februari krijgt u uw belastingaanslag. U kunt de gemeentelijke belastingen en heffingen op verschillende manieren betalen. Denkt u de belastingen niet te kunnen betalen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op of kijk of u recht heeft op kwijtschelding.

Hoe kunt u betalen

U kunt op 2 manieren betalen:

  1. U scant de QR-code op uw belastingaanslag. Daarna logt u in met DigiD.
  2. U logt met DigiD in op de Digitale Belastingbalie. Daar geeft u toestemming. U kunt hier ook uw bankrekeningnummer aanpassen of een machtiging instellen of stoppen.

Betalen via Digitale Belastingbalie

Zelf overmaken

U kunt de belasting ook in een keer betalen. Gebruik voor de betaling de volgende gegevens:

  • Rekeningnummer: NL11 BNGH 02 8502 2628 
  • Ten name van: Gemeente Smallingerland Belasting
  • Zet in de omschrijving altijd het aanslagnummer. Dit nummer staat op uw aanslag.

Het is ook mogelijk dat u dit zelf in meerdere gedeeltes overmaakt. Let op: het gehele bedrag moet uiterlijk 31 mei 2024 op onze rekening staan.

Betalen in termijnen met automatische incasso

Als u meer dan €100 aan belasting moet betalen, kunt u gebruik maken van een automatische incasso. We schrijven het bedrag dan in 10 maandelijkse termijnen van uw rekening af.

Automatische incasso beheren

De persoon die op de aanslag staat moet de gemeente machtigen voor automatische incasso. U hoeft de machtiging maar één keer te geven. Die blijft geldig tot u de machtiging intrekt. De gemeente stopt een machtiging alleen als een poging voor een incasso 2 keer mislukt..

Machtiging voor automatische incasso beheren

Betalingsregeling afspreken

Is het niet mogelijk om gebruik te maken van de automatische incasso, maar wilt u toch in termijnen betalen? Bel dan naar 0512 581 234 of mail naar gemeente@smallingerland.nl.   

Bij betalingsproblemen

Heeft u hulp nodig bij het ordenen van uw financiële situatie? De gemeente kan u helpen. Neem contact op met het team vroegsignalering. Zij kunnen u gratis en vrijblijvend helpen. Mail naar gemeente@smallingerland.nl of bel 0512 581 234