Belastingen (gespreid) betalen

Gemeentelijke belastingen en heffingen betaalt u jaarlijks. De aanslag krijgt u eind februari. U kunt op verschillende manieren betalen.

Automatische incasso

Is het totaalbedrag op uw aanslag meer dan € 80,-? Dan kunt u gebruikmaken van automatische incasso. De gemeente schrijft het geld automatisch in 8 termijnen van uw rekening af. Alleen de belastingplichtige, de persoon op wiens naam de aanslag staat, kan de automatische incasso aanvragen of stopzetten. 

Automatische incasso aanvragen, stopzetten of rekeningnummer wijzigen

Als het bedrag binnen is voor 31 maart, dan stopt de automatische incasso. U hoeft dit dan dus niet stop te zetten. Volgend jaar is de automatische incasso dan gewoon weer geldig.

Zelf overmaken

Wilt u geen automatische incasso? Maak het bedrag over op het bankrekeningnummer NL11BNGH0285022628 o.v.v. het aanslagnummer. Zorg ervoor dat de volledige betaling voor 31 mei bij ons binnen is.