Gemeenteraad Smallingerland draagt Fred Veenstra voor als nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Smallingerland heeft vanavond een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. Als het aan de raad ligt, wordt de heer Fred Veenstra in november de nieuwe burgemeester van Smallingerland.

De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad omschrijft de heer Veenstra als een ervaren bestuurder met natuurlijk overwicht. Daarnaast is hij toegankelijk, heeft hij oog voor mensen en weet verbindingen te leggen. De heer Veenstra wordt gezien als het herkenbare gezicht van de gemeente naar inwoners toe.  

De gemeenteraad denkt dat met Fred Veenstra een burgemeester wordt benoemd die een verbindende ambassadeur is voor Smallingerland. Hij heeft een goed bestuurlijk netwerk en kan daarmee een actieve rol spelen om de ontwikkelingen op het gebied van innovatie in Smallingerland te versterken en te bestendigen. Volgens de vertrouwenscommissie is Veenstra bestuurlijk sensitief waardoor hij een belangrijke rol heeft als regisseur van het bestuurlijke proces tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

De heer Veenstra is 61 jaar en woont in Goingarijp. Hij begon zijn bestuurlijke loopbaan in 2002 als wethouder in de gemeente Smallingerland. Daarna werd hij in 2010 burgemeester van Franekeradeel. Sinds 2015 is Veenstra burgemeester van de gemeente De Fryske Marren. Veenstra is getrouwd en heeft drie kinderen.

Achtergrondinformatie

De aanbeveling van de raad gaat nu, via de Commissaris van de Koning, naar de minister van Binnenlandse Zaken. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit. Verwacht wordt, dat dit in het najaar een feit is, zodat de nieuwe burgemeester op 19 november 2024 in Smallingerland kan beginnen.

Lees meer over het proces rondom de nieuwe burgemeester.

Foto Fred Veenstra