Nieuwe burgemeester Smallingerland

Burgemeester Jan Rijpstra neemt in november afscheid als burgemeester van Smallingerland. Dat betekent dat er de komende periode een nieuwe burgemeester gezocht gaat worden. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij de selectie en voordracht.

Voordracht Fred Veenstra als nieuwe burgemeester

Tijdens de gecombineerde vergadering Het Debat / Het Besluit  van 9 juli is de nieuwe burgemeester van gemeente Smallingerland bekendgemaakt. Deze raadsvergadering is opgenomen en kunt u bekijken / beluisteren. Lees ook het nieuwsbericht over de voordracht van de nieuwe burgemeester.

Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester wordt er een proces met 14 stappen doorlopen. Deze stappen leest u hieronder. We geven steeds aan bij welke stap we op dit moment zijn. Wanneer er extra informatie beschikbaar is, dan zullen we deze ook toevoegen op deze pagina. 

Wij zijn nu bij stap 9/10

1. Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in. Op 6 februari heeft de gemeenteraad hierover vergaderd
De vertrouwenscommissie

  • doet het voorbereidende werk voor de profielschets
  • gaat de sollicitatiegesprekken voeren 
  • doet de uiteindelijke aanbeveling.
2. Profiel

De gemeenteraad stelt een profiel op voor de nieuwe burgemeester. Daarin staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor de uitvoering van deze functie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stijl van leiding geven, communiceren en beslissen. 

606 inwoners reageerden via een enquête op vragen over wat zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Deelnemers die de enquête invulden, vinden het onder meer belangrijk dat de burgemeester die daadkrachtig is, zich richt op de toekomst, beschermd wat bekend en vertrouwd is en betrokken is bij de inwoners. Deze informatie is meegenomen bij de opstelling van het functieprofiel. 

3. Commissaris van de Koning

Op dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het profiel besproken met drs. A.A.M. Brok, commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad besproken. De raad heeft formeel de profielschets vastgesteld. 

4. Vacature

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft op 12 maart de vacature opengesteld op advies van de commissaris van de Koning.

5. Sollicitatie

De sollicitant schrijft een brief. De brieven worden gestuurd aan de commissaris van de Koning. De brief moet vóór 2 april bij de commissaris van de Koning zijn.

6. De kandidaten

De commissaris van de Koning wint informatie over de sollicitanten in, voert gesprekken met hen en vraagt justitiële (antecedenten) op van de sollicitanten. Lees ook het persbericht (ook in het Fries) dat hierover is uitgegaan op 16 mei 2024.

7. Selectie

De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over de sollicitanten, deelt zijn oordeel en vervolgens wordt gezamenlijk bepaald met welke selectie kandidaten de vertrouwenscommissie zal spreken.

8. Sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.

9. Advies

De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen. De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie.

10. Aanbeveling

De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast met daarop de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die bovenaan staat moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden.

Lees ook het nieuwsbericht over de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester. Of bekijk / beluister de opname van de gecombineerde vergadering 'Het Debat / Het Besluit - Aanbeveling nieuwe burgemeester'.

11. Naar de minister

De aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie gestuurd.

12. Screening

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er naslag wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreekt met de kandidaat en bespreekt de voordracht in de ministerraad. Daarna wordt de kandidaat voor benoeming voorgedragen aan de koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

13. Koninklijk besluit

Benoeming vindt plaats bij Koninklijke besluit en wordt bekend gemaakt met een persbericht. De doorlooptijd van de procedure is ongeveer 8 maanden.

14. Beëdiging

De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester ten overstaan van de gemeenteraad.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het proces rondom het zoeken naar een nieuwe burgemeester voor Smallingerland? Neem dan contact op met de Griffie: griffie@smallingerland.nl