Roekenkolonies

In Drachten zijn een aantal roekenkolonies. Op enkele plekken in Drachten zorgen deze roekenkolonies voor overlast. Sinds december 2022 is de gemeente bezig om op deze plekken de overlast aan te pakken door middel van het weghalen van nesten. 

Beheerplan
De roek is een beschermde diersoort. Het aanpakken van overlast door roeken vindt alleen plaats op plekken waar de overlast door omwonenden als ernstig wordt ervaren en de roekennesten dichtbij woningen zijn gesitueerd. De gemeente Smallingerland heeft een roekenbeheerplan laten maken. Dit hebben we besproken met de provincie Fryslân. De provincie heeft toestemming gegeven om het plan uit te voeren. Dit roekenbeheerplan geeft ons ruimte de overlast te bestrijden en tegelijkertijd de roek te beschermen. De bewoners van de straten waar overlast is, hebben we vooraf geïnformeerd over de aanpak.

Verwijderen nesten beëindigd
De gemeente mag de roeken verjagen zolang de roeken nog geen eieren hebben gelegd. Op 8 maart zijn er eieren aangetroffen en is het verwijderen van roekennesten per direct beëindigd. Het broedseizoen voor de roek is daarmee aangebroken. 
In het najaar, na afloop van het broedseizoen, is het weer mogelijk om aanwezige nesten te verwijderen. Meer informatie over aanpak en werkwijze vindt u hier.