Hondenbelasting

In gemeente Smallingerland moet u hondenbelasting betalen als u een hond heeft. Voor uw eerste hond betaalt u € 70,-. Wij controleren regelmatig huis-aan-huis op hondenbezit. U kunt uw hond(en) bij ons aanmelden.

Hond aan- of afmelden

Kosten

  • Eerste hond € 70,-
  • Elke volgende hond € 101,-

 U krijgt ieder jaar de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Daarop staat ook de hondenbelasting.

U heeft geen hond meer

Meld uw hond(en) ook aan als u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Overlijdt een hond of gaat hij naar een ander adres? Meld de hond binnen 6 weken af bij de gemeente.

Heeft u een brief van de gemeente ontvangen over hondenbelasting, maar heeft u geen hond? Neem dan contact met ons op.