Vergunning boom kappen

Wilt u een boom kappen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Is de omtrek van de boom meer dan 63 centimeter op 1,3 meter hoogte? Vraag dan een omgevingsvergunning aan, ook als de boom op uw eigen grond staat. 

Omgevingsloket

Kosten

€ 350,-

Eigenaar

Alleen de eigenaar van een boom kan een vergunning aanvragen (of een machtiging afgeven).

Wanneer niet kappen

Kap geen boom waarin vogels broeden. Kap geen boom als uw grond deel is van een natuurgebied.

Binnen 8 weken

De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 8 weken. De omgevingsvergunning is niet meteen geldig, want u gaat werkzaamheden uitvoeren die moeilijk terug te draaien zijn. U mag daarom pas na 4 weken starten met kappen. 

De bezwaartermijn duurt 6 weken. U en anderen kunnen dan bezwaar maken. Wordt er bezwaar gemaakt? Dan raden wij u aan om te wachten met de start van de werkzaamheden totdat de bezwaren zijn afgehandeld. Als binnen 4 weken na de verzenddatum van de vergunning bezwaar is gemaakt en ook een verzoek aan de rechter is gedaan om de werking van de omgevingsvergunning uit te stellen, dan mag u pas starten met de werkzaamheden nadat op het verzoek is beslist door de rechter.