Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u (ver)bouwplannen? Wilt u slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen of uw bedrijf veranderen? Met een omgevingsvergunning regelt u dat in één keer via het omgevingsloket. U krijgt binnen 8 weken bericht.

Omgevingsloket

Hoe we het doen

Eenvoudige manier van werken

  • Eenvoudige aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen komen het meest voor. Deze procedure noemen we de reguliere procedure. U krijgt de beslissing binnen 8 weken
  • Deze termijn mag de gemeente 1 keer met 6 weken verlengen. Dat kan gebeuren als we de aanvraag niet binnen die 8 weken kunnen beoordelen
  • De termijn van 8 weken start wanneer de vergunning volledig is ingediend. Het vooroverleg over de vergunning telt niet mee voor de termijn

Uitgebreide manier van werken

  • In bijzondere gevallen geldt een uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu. En soms als de aanvraag afwijkt van het bestemmingsplan
  • De beslistermijn bij de uitgebreide procedure is 6 maanden. Die termijn mogen wij met 6 weken verlengen. De lange termijn is nodig omdat verschillende partijen adviseren over de vergunningsaanvraag 

Verkennen initiatief

Heeft u voor uw aanvraag omgevingsvergunning een verzoek verkennen initiatief doorlopen en deze met een positief resultaat afgerond? Voeg deze stukken toe aan uw aanvraag. Mogelijk versneld dit de procedure voor het verkrijgen van uw omgevingsvergunning.

Dit kunt u doen

Vergunningscheck

Een vergunning is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld voor een dakkapel, schotelantenne of aanbouw. Voor andere verbouwingen is wel een vergunning nodig. Doe een vergunningscheck via het Omgevingsloket of neem contact op met de gemeente.

Leg uw plannen voor aan ons

Heeft u ingewikkelde plannen? En twijfelt u of het plan aan de welstandseisen voldoet of binnen het bestemmingsplan past? Of wilt u aan een monument iets wijzigen? Leg uw plan voor aan de gemeente. Zo'n verzoek verkennen initiatief is gratis. Doe dit voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. U voorkomt dat u voor vervelende verrassingen komt te staan in het vergunningstraject. U ontvangt een reactie binnen 6 weken. Uw bouwplannen of verbouwplannen kunnen ook gevolgen hebben voor woningen dicht bij u. Breng uw buren op tijd op de hoogte. 

Slopen

Voor sloopwerkzaamheden en het verwijderen van asbest uit uw pand heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Check de voorwaarden voor slopen en asbest verwijderen.

Zienswijze

Soms is vooraf al duidelijk dat belanghebbenden, zoals buren, bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Voorkom bezwaar achteraf door de buren vooraf hun mening (zienswijze) aan de gemeente door te laten geven.

Bezwaar of in beroep

Na het besluit hebben belanghebbenden nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of in beroep te gaan. U mag alvast bouwen of verbouwen. Wel raden we u aan te wachten tot de bezwaartermijn voorbij is. U weet dan zeker dat geen bezwaar is gemaakt.

Controle

De gemeente controleert hoe u uw plan uitvoert. Doet u dat niet volgens de vergunning? Dan kan de toezichthouder van de gemeente de bouw stilleggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken.