Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u (ver)bouwplannen? Wilt u slopen, een boom kappen, een inrit aanleggen of uw bedrijf veranderen? Met een omgevingsvergunning regelt u dat in één keer via het omgevingsloket. U krijgt binnen acht weken bericht.

Omgevingsloket

Dit kunt u doen voordat u de vergunning aanvraagt

Vergunningscheck

Een vergunning is niet altijd nodig. Doe altijd eerst een vergunningscheck

Leg uw plannen voor aan ons

Heeft u ingewikkelde plannen? Wilt u weten of uw plan kans van slagen heeft? Leg uw plan dan voor aan de gemeente. U dient daarvoor een verzoek  verkennen initiatief in. Doe dit voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. U voorkomt dat u voor vervelende verrassingen komt te staan in het vergunningstraject. U ontvangt een reactie binnen 6 weken. 

Participatie

Het is belangrijk dat u betrokkenen vroeg betrekt bij uw plannen. Dat heet participatie. In de meeste situaties is participatie verstandig, maar niet verplicht. Hoe u goede participatie binnen uw plan organiseert leest u in onze Handreiking Participatie Smallingerland. Meer informatie over participatie leest u op onze pagina Omgevingswet en participatie. 

Slopen

Voor sloopwerkzaamheden en het verwijderen van asbest uit uw pand heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Check de voorwaarden voor slopen en asbest verwijderen.

Hoe we het doen

Reguliere procedure

  • Eenvoudige aanvragen zoals bouwen, kappen en slopen komen het meest voor. Deze procedure noemen we de reguliere procedure. U krijgt de beslissing binnen 8 weken.
  • Deze termijn mag de gemeente 1 keer met 6 weken verlengen. Dat kan gebeuren als we de aanvraag niet binnen die 8 weken kunnen beoordelen.
  • De termijn van 8 weken start wanneer de aanvraag is ingediend.

Uitgebreide procedure

  • In bijzondere gevallen geldt een uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu. En soms als de aanvraag afwijkt van het omgevingsplan.
  • De beslistermijn bij de uitgebreide procedure is 6 maanden. Die termijn mogen wij met 6 weken verlengen. De lange termijn is nodig omdat verschillende partijen adviseren over de vergunningsaanvraag.

Meer informatie over de omgevingswet

Lees meer over de omgevingwet.