Herinrichting Raadhuisplein

Het centrum van Drachten gaat veranderen. We willen dat het centrum nog aantrekkelijker wordt voor bezoekers, ondernemers, bewoners en andere gebruikers. Het Raadhuisplein speelt hierin een sleutelrol. Het Raadhuisplein willen we transformeren van een stenen ruimte naar een aangename plek met meer groen en ruimte voor ontmoeting; de huiskamer van de stad.

Geen auto’s, maar wat dan wel?

Om ruimte te maken voor de nieuwe invulling van het Raadhuisplein, is het sinds juni vorig jaar niet langere toegestaan om op het plein te parkeren. Nu de auto’s van het plein zijn, proberen we verschillende manieren van gebruik uit: groen, kunst, spelen, zitten, schaken, het kan allemaal. Daar leren we van voor de definitieve inrichting. Tot de definitieve inrichting is het Raadhuisplein beschikbaar voor initiatiefnemers om activiteiten en evenementen te organiseren. We zijn nu vooral op zoek naar inwoners, scholen, ondernemers of sportverenigingen die een leuke activiteit willen organiseren.

Kunstwerk Museum Dr8888.

Als verwijzing naar het verdwijnen van de auto’s op het plein, verrijst er in maart 2024 een ‘Dada-monument’ van zo’n 200 motorkappen. Het kunstwerk krijgt de vorm van een 8 en wordt maar liefst 8 meter hoog. Het kunstwerk is een initiatief van Museum Dr8888 en is gemaakt door kunstenaar Marten Winters en technisch producent Daan Soer. 

Tijdelijk groen op het Raadhuisplein

In april kleurt het Raadhuisplein groen. Er worden zeven grote ronde bakken gemaakt, met rondom betonnen zitbanken. Een aantal bakken wordt gevuld met fleurige beplanting en met bomen. De overige bakken worden ingericht als een natuurlijke speelplek met kleine houten speeltoestellen in combinatie met wat beplanting eromheen.

Kunstwerk-Drachten-motorkappen

Afbeelding: Impressie van Dada-monument op het Raadhuisplein

Wat voor plein willen we?

Veel inwoners, ondernemers en andere betrokken hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein en wat voor het plein het moet worden. Kort samengevat zijn dit de belangrijkste puzzelstukken:

 • Een plein met meer ruimte voor groen en water;
 • Een verrassend plein waar we trots op zijn;
 • Een plein dat uitnodigt tot activiteiten en ontmoeting;
 • Een plein dat voldoet aan basiseisen, zoals ruimte voor de markt en voor terrassen.

Die staan in het concept “Programma van Eisen" uitgewerkt. De definitieve versie volgt nog.

Concept Programma van Eisen

Samenvatting

Een plein met meer ruimte voor groen en water

 • Toevoegen van fijne plekken met divers groen
 • Meer koele plekken met schaduw
 • Ruimte voor opvang en afvoer van water. Als het kan zichtbaar en om te spelen
 • Rekening houden met windoverlast

Een verrassend plein waar we trots op zijn

 • In het ontwerp zit een verrassing voor iedereen die er winkelt, woont, werkt en recreëert
 • Iets waar nog niemand aan heeft gedacht, wat past bij Drachten

Een plein dat voldoet aan deze basiseisen

 • Het plein is uitstekend verbonden met de rest van de binnenstad
 • Op het plein staat de voetganger op de eerste plaats
 • De winkels blijven goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers
 • Er zijn genoeg parkeerplaatsen voor de fiets
 • Het plein is goed toegankelijk voor iedereen
 • Er is genoeg ruimte voor de weekmarkt, ook voor eventuele groei
 • Laden en lossen blijft mogelijk, maar niet overal
 • Hulpdiensten kunnen overal goed komen
 • Er wordt rekening gehouden met de draagkracht van de parkeergarage
 • Verplaatsbare elementen maken flexibel gebruik mogelijk
 • Er komt passende functionele, sfeer- en evenementenverlichting
 • Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt en bestaande kwaliteiten blijven zoveel mogelijk behouden

Een plein dat uitnodigt tot activiteiten en ontmoeting

 • Ruimte voor activiteiten, kleinschalige muziek en culturele evenementen en sport
 • Voldoende vrije zitplekken
 • Ruimte voor de warenmarkt
 • Uitnodigende ruimte voor terassen
 • Ruimte voor spelen en sport voor iedereen
 • Rekening houdend met de woonfunctie aan het plein

Opendrachten_Inloop

Planning

We werken in stappen aan het nieuwe Raadhuisplein. Veel inwoners, ondernemers en andere betrokkenen hebben al meegedacht over de nieuwe inrichting van het Raadhuisplein en wat voor het plein het moet worden. Maar we zijn er nog niet. We blijven je vragen om mee te denken.

Dit is de huidige planning op hoofdlijnen. Die kan nog veranderen.

 • 2022: Samen werken aan de visie op het hele centrum;
 • 2023: Meedenken over en onderzoek doen naar het Raadhuisplein;
 • 2024: Samen werken aan het ontwerp voor definitieve inrichting;
 • 2025: Uitwerking van het ontwerp;
 • 2026: Start van de verbouwing van het Raadhuisplein.

Plaatje van voorlopige planning Raadhuisplein

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Maak dan gebruik van het contactformulier. Of bel met 0512 581 234

 


Open Drachten