Achternaam kind kiezen

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. Doe dat vóór de geboorte of bij de aangifte. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Afspraak maken

Bel ons op 0512-581234 om een afspraak te maken.

Beide ouders aanwezig

Bij het doorgeven van de achternaam van het kind moeten beide ouders aanwezig zijn. U moet ook beide een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meenemen. 

Alleen bij eerste kind

De achternaam kiezen kan alleen bij uw eerste kind. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Maakt u geen keuze? Dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of moeder, dit hangt af van uw gezinssituatie.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap van verschillend geslacht

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Leg samen een verklaring af bij de gemeente.

Niet getrouwd en van verschillend geslacht

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Erken als vader eerst het kind.

Twee vaders

Kies samen voor 1 van de achternamen. Voorwaarde is dat het uw eerste kind is. Anders krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen.

Twee moeders

In dit geval hangt het van de situatie af.

Meer informatie over naamskeuze? Kijk op Rijksoverheid.nl