Verhuizen

Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dat kan vanaf 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen erna. Geeft u uw verhuizing later door, dan is de datum van doorgeven ook uw officiële verhuisdatum.

Verhuizen binnen of naar Smallingerland

Verhuist u binnen of naar gemeente Smallingerland, geef dit aan ons door. Wij geven uw nieuwe adres automatisch door aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen.

Verhuizing online doorgeven

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen van 16 jaar of ouder
 • Verhuizing voor iemand anders doorgeven. Dat kan voor:
  • uw minderjarige kind, als u de ouder, voogd of verzorger bent.
  • uw echtgenoot of geregistreerd partner. Dit kan alleen als u samen naar een nieuw adres verhuist, of als uw partner bij u in komt wonen. Gaat u samenwonen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan moet uw vriend of vriendin zelf de verhuizing doorgeven.
  • uw meerderjarige kind, als hij of zij meeverhuist.
  • uw ouder, als hij of zij meeverhuist.
  • iemand die onder curatele staat, als u curator bent.
  • een pleegkind, als u een zorgcontract heeft.
  • iedere meerderjarige die u daarvoor schriftelijk heeft gemachtigd.

Verhuizen naar adres waar al iemand woont

Als u bij iemand gaat inwonen, zorg dan dat degene bij wie u gaat inwonen toestemming geeft bij de aanvraag. 

Verhuizen van Smallingerland naar andere gemeente

Wanneer u vanuit Smallingerland naar een andere gemeente verhuist, dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. 

Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis

U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. Als u verhuist naar een huis waar al iemand woont, zorg dat de hoofdbewoner mee naar het gemeentehuis komt voor de aanvraag.

Kosten

Een verhuizing doorgeven kost niets

Emigreren

Kijk op de pagina emigratie doorgeven als u emigreert.

Verhuizen vanuit het buitenland

Kijk op de pagina verhuizen vanuit het buitenland als u vanuit het buitenland in gemeente Smallingerland komt wonen.