Verhuizen vanuit het buitenland

Als u in het buitenland woont en in de gemeente Smallingerland gaat wonen, laat u zich dan inschrijven bij het gemeentehuis. Komt u voor het eerst in Nederland wonen of bent u voor 1994 uit Nederland vertrokken, bel 0512 581 234 een afspraak te maken voor uw inschrijving. Gaat het om een herinschrijving, omdat u eerder in Nederland heeft gewoond en na 1994 bent vertrokken, maak dan een afspraak via onderstaande button.

Verhuizing vanuit het buitenland doorgeven

Kosten

Geen

Dit heeft u nodig

Neem het volgende mee naar uw afspraak in het gemeentehuis:

  • Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.
  • Verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.
  • Buitenlandse documenten zoals een geboorte-, huwelijks- of echtscheidingsakte. Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Soms wordt gevraagd naar vertaalde documenten. Neem voor vragen contact op met de gemeente.
  • Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? U heeft een bewijs van uitschrijving uit de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) nodig.

Bijzonderheden

  • De gemeente heeft de verplichting de identiteit vast te stellen van iedereen die zich in Nederland inschrijft. Daarom vragen wij u persoonlijk met uw identiteitsbewijs bij ons langs te komen. Neem uw minderjarige kinderen mee bij de inschrijving. 
  • Inschrijven kan als u: 
  • De Nederlandse nationaliteit heeft.
  • De nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie heeft.
  • Een geldige verblijfsvergunning heeft.
  • Een adres in de gemeente Smallingerland heeft en langer dan 4 maanden in Nederland gaat verblijven.