Vervangen bomen en struiken

Het groen in de openbare ruimte heeft onderhoud nodig en moet na verloop van tijd vervangen worden. Zo houden we de kwaliteit van het groen op peil. De gemeente heeft hiervoor een vervangingsplan gemaakt. Bij het vervangen van groen richten we ons op bomen, bosplantsoen, heesters, hagen, rozen en vaste planten. Uitgangspunt is dat bij vervanging hetzelfde type beplanting wordt gebruikt. Op de vervangingslijst van de gemeente kunt u zien waar bij u in de buurt het groen wordt vervangen. 

Vervangingslijst

Aanpak

De gemeente maakt een vervangingsplan. Dit bestaat uit een nieuw beplantingsplan en het verkrijgen van de vergunningen, bijvoorbeeld een kapvergunning. Een aannemer voert voor ons de werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld het rooien en kappen van groen, verbeteren van de grond, aanplant nieuw groen, het herstel van borderranden en eventueel nemen van verkeersmaatregelen.

In herfst, winter en voorjaar

We proberen om het in aanmerking komende groen elk jaar in de herfst, winter en voorjaar aan te pakken. Dit is de beste tijd om beplanting te vervangen.