Laag inkomen en schulden

Heeft u een laag inkomen? Dan kun u misschien 1 van onze voorzieningen gebruiken. U vindt veel informatie in de Budgetgids (pdf).

Welke voorzieningen zijn er?

Minimaregelingen

We bieden een aantal minimaregelingen. Het gaat om individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand en de AV Frieso zorgverzekering. 

Sam& voor alle kinderen

'Sam& voor alle kinderen' (voorheen het Kindpakket) is er om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Ook als ouders dit zelf niet kunnen betalen. Vanuit 'Sam& voor alle kinderen' zijn vergoedingen mogelijk voor: 

  • contributie sportvereniging 
  • muziek-, dans-, of toneellessen 
  • sportkleding/-materialen 
  • zwemles A-diploma (vanaf 6 jaar) 
  • schoolreis of -excursie
  • fiets (vanaf 6 jaar) 
  • schoolspullen (bijvoorbeeld schooltas, gymkleding) 
  • een verjaardagsbox van stichting Jarige Job

Kijk voor alle mogelijkheden en het aanvragen van een vergoeding op samenvoorallekinderen.nl.

Sportfonds Smallingerland

Sportfonds Smallingerland is voor alle inwoners van gemeente Smallingerland vanaf 18 jaar die willen sporten, maar dit niet zelf kunnen betalen. Het lidmaatschap bij een sportvereniging wordt vanuit het Sportfonds vergoed. Dien uw aanvraag in via sportfondssmallingerland.nl

Ping-spreekuur

Als u te maken heeft met schulden of gewoon advies of hulp nodig heeft bij financiële vragen kunt u bellen met het gemeentehuis via het algemene telefoonnummer: 0512 581234. De telefonische spreekuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. 

Kwijtschelding belastingen

Soms hoeft u met een inkomen op bijstandsniveau bepaalde gemeentelijke belastingen niet te betalen. Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding.