Wijzigingen doorgeven bij uitkering

Als u een uitkering of inkomen van de gemeente krijgt, bent u verplicht wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons door te geven. Doe dat altijd zo snel mogelijk. In ieder geval binnen 7 werkdagen na de wijziging. Stuur eventuele bewijsstukken mee.

Digitaal wijzigingen doorgeven

Wijziging in uw woon- en leefsituatie

Geef het aan ons door als er een partner, kind of een huurder bij u komt wonen. En ook als u tijdelijk ergens anders verblijft, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of in de gevangenis.

Wijziging in inkomsten

Geef veranderingen in uw inkomsten of dat van uw partner aan ons door. Bijvoorbeeld als u voor het eerst inkomsten krijgt of als uw inkomsten stoppen. En ook de teruggave van de Belastingdienst over een periode waarin u bijstand ontving.

Wijziging in bezittingen en schulden

Geef het aan ons door als uw vermogen verandert. Het gaat om alle veranderingen, ook als die het totaal van uw vermogen niet veranderen. Denk aan giften, erfenissen of prijzen, maar ook aan belastingteruggaves en betalingen over een periode voordat u bijstand kreeg. 

Een ander voertuig met kenteken

Als u een ander voertuig met kenteken hebt, geef dat aan ons door. Bijvoorbeeld auto's, motoren, brommers, scooters, snorfietsen, campers, caravans, aanhangwagens. Voertuigen ouder dan 7 jaar tellen niet mee. Laat het ons ook weten als u regelmatig een voertuig van iemand anders gebruikt.

Vakantie of verblijf ergens anders

Geef het aan ons door als u op vakantie bent of om een andere reden in het buitenland verblijft.

Wijziging in opleiding, stage of werk

Als u begint met een opleiding, stage of vrijwilligerswerk, geef dat aan ons door. Of wanneer uw opleiding, stage of vrijwilligerswerk stopt. Laat het ons ook weten wanneer uw inwonende kinderen starten of stoppen met een opleiding.

Wijziging van contactgegevens

Geef wijzigingen van uw contactgegevens aan ons door. Bijvoorbeeld een ander rekeningnummer, e-mailadres of telefoonnummer.

Stopzetten uitkering

Wilt u uw uitkering of de bijzondere bijstand stopzetten? Geef dat aan ons door.